Prezident odvolal siedmich sudcov vo veku nad 65 rokov

Spravodlivosť
Prezident odvolal siedmich sudcov vo veku nad 65 rokov

Prezident SR Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

Funkcia sudcu zanikla nasledujúcim sudcom:

3. marca 2016: JUDr. Agneša Čierna

11. marca 2016: JUDr. Ing. Tomáš Valovič

14. marca 2016: JUDr. Eva Balážová, JUDr. Anna Hozáková, JUDr. Ján Škvarka

15. marca 2016: JUDr. Zuzana Bálintová

16. marca 2016: JUDr. Peter Šamko