Prezident odvolal troch sudcov nad 65 rokov

Spravodlivosť
Prezident odvolal troch sudcov nad 65 rokov

Prezident Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu troch sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

Funkcia sudcu zanikla nasledujúcim sudcom:

15. júna 2016: Anton Lukáč
20. júna 2016: Emil Bdžoch
30. júna 2016: Milan Lipovský