Prezident poslal na Ústavný súd zákon o štátnej cene

Spravodlivosť
Prezident poslal na Ústavný súd zákon o štátnej cene

Prezident Andrej Kiska podal návrh Ústavnému súdu SR na začatie konania o súlade zákona o štátnych cenách s ústavou.

V Ústave Slovenskej republiky sa píše, že prezident ako jediný ústavný orgán udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán. Z tohto výlučného oprávnenia hlavy štátu vyplýva, že bez splnomocnenia prezidenta nie je možné, aby iný ústavný orgán Slovenskej republiky udeľoval vyznamenania alebo im formálne a obsahovo rovnocenné ocenenia, za aké treba považovať aj štátne ceny. 

Prezident nesplnomocnil žiaden orgán verejnej moci na to, aby udeľoval štátne vyznamenania.

Schváleným zákonom č. 261/2017 Z. z. sa zriaďujú štátna cena Jozefa  Miloslava Hurbana a štátna cena Alexandra Dubčeka, pričom tieto štátne ceny udeľuje vláda SR a predseda Národnej rady SR. Prezident zákon nepodpísal. Národná rada jeho veto prelomila.

Národná rada SR prijatím zákona o štátnych cenách narušila výlučnú ústavnú kompetenciu prezidenta a oslabila tak jeho postavenie pri udeľovaní vyznamenaní, pretože rozdelila ich udeľovanie, aj keď pod názvom „štátna cena“, medzi tri ústavné inštitúcie. Napriek tomu, že Ústava predpokladá udeľovanie vyznamenaní, ak nedôjde k splnomocneniu iného orgánu, výlučne prezidentom.

 Návrh na ÚS SR - Štátne Ceny by Kancelária prezidenta SR on Scribd