Prezident podpísal podanie na Ústavný súd

Spravodlivosť
Prezident podpísal podanie na Ústavný súd

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok podpísal návrh na výklad Ústavy v súvislosti s rozpornou dikciou medzi ústne vyhláseným nálezom III. senátu Ústavného súdu zo 17. marca 2015 vo veci troch sťažností nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov a jeho dodatočným písomným odôvodnením, doručeným po dvoch mesiacoch. Písomné odôvodnenie totiž nanovo interpretovalo kompetencie prezidenta, k čomu je podľa Ústavy oprávnené iba plénum Ústavného súdu.

„Žiadam, aby plénum Ústavného súdu jasne, zrozumiteľne a bez akýchkoľvek pochybností potvrdilo alebo vysvetlilo, či a akým spôsobom sa ústavné právomoci prezidenta - vrátane výkladu ústavných právomocí prezidenta, aký urobilo plénum Ústavného súdu vo veci Čentéš - vzťahujú na kandidátov na sudcov ústavného súdu. Aby plénum Ústavného súdu svojím rozhodnutím raz a navždy odstránilo možné pochybnosti, ktoré vyvolalo konanie o nevymenovaných kandidátoch pred dvoma senátmi Ústavného súdu. Návrh na výklad ústavy má jediný cieľ: Vyjasniť obsah kompetencií prezidenta pri vymenúvaní sudcov Ústavného súdu a predísť ústavným sporom v budúcnosti. Aj so zreteľom na výklad Čentéš preto očakávam, že na moje jednoznačne formulované otázky dostanem od pléna Ústavného súdu rovnako jednoznačné a zodpovedné rozhodnutie. Že sa tak stane bez vyhýbania sa zodpovednosti, bez hľadania procesných možností, ako sa vyhnúť definitívnej a jasnej odpovedi, ktorú potrebuje tak prezident, ako aj Národná rada,“ povedal prezident Andrej Kiska.

V čom konkrétne rozpor podľa prezidenta spočíva: „Ústne vyhlásený nález zo 17. marca, prijatý hlasmi dvoch sudcov tohto senátu, konštatuje, že som v prípade kandidátov na ústavných sudcov pani Fulcovej a pánov Ďuriša a Sopoligu porušil ich ústavné práva. Ako dôvod sa uvádza, že som výklad Čentéš nesprávne použil tým, že som neuviedol dostatočné a individualizované dôvody ich nevymenovania. V tomto ústne vyhlásenom právoplatnom náleze zo 17. marca sa na žiadnom mieste výslovne netvrdí, že prezident nie je oprávnený použiť výklad Čentéš aj na kandidátov na sudcov Ústavného súdu. V inom duchu sa nesie dodatočne napísané odôvodnenie, ktoré bolo prezidentovi doručené 15. mája. V ňom sa nad rámec vyhláseného nálezu predovšetkým tvrdí, že výklad Čentéš sa kandidátov na sudcov Ústavného súdu vôbec nevzťahuje. A že senát ústavného súdu vlastne vôbec nemusel - a vlastne ani nemal - posudzovať, či som svoje rozhodnutie o nevymenovaní zdôvodnil dostatočne alebo nedostatočne.“

„Vyjasnenie kompetencií prezidenta pri menovaní sudcov ústavného súdu považujem za nevyhnutný príspevok k tomu, aby najvyššie ústavné inštitúcie Slovenskej republiky fungovali plne v súlade s naším základným zákonom - Ústavou Slovenskej republiky,“ dodal Andrej Kiska.

Celé znenie návrhu na výklad Ústavy