Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezident podporuje minimálny dôchodok bez diskriminácie sporiteľov

Prezident podporuje minimálny dôchodok bez diskriminácie sporiteľov

Prezident SR Andrej Kiska vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhol, aby parlament pri opätovnom prerokovaní schválil zákon so zmenami, ktoré odstraňujú diskrimináciu sporiteľov v druhom pilieri v prístupe k minimálnemu dôchodku.

Najvýznamnejšou zmenou v schválenom zákone v porovnaní s vládnym návrhom je znížená garancia pre dôchodcov, ktorí boli sporiteľmi v druhom pilieri. Nebudú mať nárok na minimálny dôchodok v plnej výške.

Prezident SR pripomenul, že podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa základné práva a slobody zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Dôchodcovia, ktorí boli zároveň sporiteľmi v druhom pilieri, sú však znevýhodňovaní len pre iné postavenie, než ktoré majú dôchodcovia, ktorí takými sporiteľmi neboli. Iné postavenie vyplýva len z toho, že sú aj sporiteľmi v druhom pilieri. „Takúto právnu úpravu je potrebné považovať za priamu diskrimináciu,” zdôraznil Andrej Kiska. Podľa neho schválený zákon ani jeho odôvodnenie neobsahujú také vážne dôvody, ktoré by túto diskrimináciu mohli ospravedlniť.

Špeciálny režim pre sporiteľov navyše kráti výšku ich minimálneho dôchodku rovnakým nespravodlivo nastaveným koeficientom, akým kráti ich nárok na starobný dôchodok z prvého piliera. „Historicky nastavená miera zníženia starobného dôchodku ignoruje fakt, že ľudia platia poistné aj do rezervného fondu solidarity, ktorý slúži výlučne na účely dofinancovania dôchodkov z prvého piliera,“ uviedol v zdôvodnení vrátenia zákona Národnej rade SR prezident Kiska.

Hlava štátu navrhla poslancom Národnej rady SR vypustiť zo zákona ustanovenia, ktoré sporiteľov diskriminujú. Vo všeobecnosti však inštitút minimálneho dôchodku podporuje. Považuje ho za dobrý nástroj, ktorý umožňuje chrániť životnú úroveň dôchodcov na Slovensku.

Celé znenie návrhu prezidenta SR na opätovné prerokovanie zákona