Prezident pozval zástupcov cirkví na novoročné stretnutie

Náboženstvo
Prezident pozval zástupcov cirkví na novoročné stretnutie

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok privítal zástupcov cirkví na novoročnom stretnutí v Prezidentskom paláci.

„Chcel by som na úvod zapriať vám všetkým , vašim najbližším, ale aj všetkým členom vašich cirkví a náboženských spoločností úspešný ale hlavne šťastný rok 2018.

Dnes sa s vami na Nový rok stretávam už po štvrtý raz.  A toto stretnutie má protokolárny charakter len zdanlivo. Pretože naša spoločnosť potrebuje počuť hlas cirkví a my, politici, musíme tento hlas zosilňovať.

Všetky náboženstva spájajú rovnaké hodnoty. Hodnoty lásky, porozumenia, odpúšťania, pokory. Hodnoty, ktoré majú ľudí spájať. Spájať rodiny, cirkevné spoločenstvá, ale aj spoločnosť ako takú.

Áno, v minulosti, ale aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí zneužívajú myšlienky náboženstva na zvrátené extrémistické a teroristické činy. Ale to nesmie zmiasť ľudí a pomýliť ich vo vnímaní úlohy náboženstva v spoločnosti.

Ak dnes hovorím o tom, čo vnímam ako ohrozenie našej spoločnosti, tak je to polarizácia našej krajiny. Rozdelenie krajiny na tábory ľudí, ktoré nebudú demokraticky diskutovať o problémoch našej krajiny, ale budú šíriť nenávisť a hnev na každého jednotlivca z toho druhého tábora.

Vo svojich príhovoroch opakovane vyzývam ľudí našej krajiny k porozumeniu a odpúšťaniu. K snahe pochopiť myslenie druhého človeka, k snahe porozumieť jeho slovám a činom. K tomu, aby naše krásne Slovensko bolo aj šťastným Slovenskom. Aby v ňom žili ľudia v porozumení a v mieri.

V Biblii sa píše. Blahoslavení sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo tých budú volať Božími synmi.

A tu je úloha vás, cirkví, nezastupiteľná. Z médií a sociálnych sietí sa dozvieme veľmi málo o tých základných hodnotách, ktoré tak potrebujeme v našej krajine. Žiaľ, často nám zlyhávajú aj samotné rodiny pri výchove detí. Ale vy, vy máte možnosť vo svojich spoločenstvách tieto základné hodnoty náboženstiev, hodnoty, ktoré dokážu spraviť spoločnosť lepšiu a šťastnejšiu, šíriť.

V dnešnej dobe ale skloňujeme často ešte jedno slovo. Spravodlivosť. V našej spoločnosti je vysoký stupeň nespokojnosti s tým, že nie sme si rovní pred zákonom a že máme skupiny ľudí, ktorí sú nedotknuteľní a na ktorých spravodlivosť nemá dosah.

Chcel by som k slovu spravodlivosť pridať také dôležité slovo odpustenie. Ako povedal pápež František. Spravodlivosť bez milosrdenstva, t. j. bez odpúšťania sa stáva nespravodlivosťou. A kde niet odpúšťania, tam niet spravodlivosti.

Hovorme viac v našej krajine o odpúšťaní. Vyžadujme nástojčivo spravodlivosť, ale nezabudnime odpúšťať.

Vzácni hostia, chcel by som sa vám poďakovať. Poďakovať sa za vašu prácu a za prácu tisícov vašich predstaviteľov a desiatkov tisícov dobrovoľníkov, ktorých pre konanie dobra viete zorganizovať.

Chcem vás zároveň povzbudiť vo vašej práci, ktorej som bol veľakrát v minulom roku svedkom a poďakovať za ňu. Hovorím najmä o biednych a slabých, ktorým mnohí z vašich duchovných, sestier a bratov citlivo pomáhajú v ťažkostiach.

V Košiciach som navštívil otca Gombitu, ktorý dáva domov stovkám ľudí z ulice. A nejde len o strechu nad hlavou a misku polievky, ale aj o jeho usilovnú duchovnú prácu pre nich.

V Spišskom Podhradí sestry doučujú rómske deti a doprevádzajú ich z ďalekých lokalít do škôl a škôlok.
 
Stretol som sa s otcom Brenkusom, ktorý na seba prebral starostlivosť o osudy asýrskych kresťanov a dáva im na Slovensku druhú šancu na život.
 
Hovoril som s duchovnými v Liptovskom Mikuláši, kde evanjelici a katolíci bok po boku pracujú s tamojšou mládežou a sú si oporou.
 
Mal som možnosť nabrať inšpiráciu z vašich myšlienok pri šaštínskej i levočskej púti a navštíviť fary vo viacerých mestách a obciach.

Okrem toho som navštívil Keňu, kde mnohí naši rehoľníci stelesňujú záchranu pre tých najslabších.
 
S pokorou som navštívil Svätú Zem, Betlehem a tiež Jad Vashem, pamätník židovských obetí a hrdinov druhej svetovej vojny.
 
Vážení prítomní, som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie na toto novoročné stretnutie. Dovoľte mi popriať našej krajine, aby sa Vašou duchovnou oporou a spoločnou usilovnou prácou žilo ľuďom v roku 2018 na Slovensku spolu pokojne, chápavo, dobre a šťastne.“