Prezident prijal baníkov: Hľadajme odpovede na výzvy

Prezident prijal baníkov: Hľadajme odpovede na výzvy

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok privítal na tradičnom novoročnom prijatí zástupcov baníkov:

„V prvom rade mi dovoľte privítať Vás a zaželať Vám všetkým v novom roku to, čo považujem za najdôležitejšie: zdravie, šťastie a lásku; a spokojnosť a radosť zo života.

Prosím, odovzdajte toto moje posolstvo aj Vašim blízkym, rodinám, príbuzným, priateľom a kolegom vo všetkých Vašich spolkoch a združeniach po celom Slovensku a Česku.

Chcem sa vám poďakovať za prácu v ťažkých podmienkach, ale hlavne za úsilie chrániť, udržiavať a rozvíjať tradície, s ktorými je spätá minulosť našej krajiny. Sú to tradície, ktoré môžu obdivovať návštevníci našich banských miest.

Keby nebolo baníctva na Slovensku, ani ja by som tu dnes ako prezident nestál, pretože moji predkovia prišli na Slovensko ako baníci z Talianska.

V tomto roku si pripomenieme nešťastné, osudové okamžiky augusta spred desiatich rokov v Bani Handlová. Okamihy, ktoré ukazujú s akými rizikami, nebezpečenstvom a obavami sa spája Vaše povolanie. Spája sa s ním každý deň, a niekedy neočakávane – tak, ako nám to nedávno pripomenuli tragické udalosti v Karvinej a ich české a poľské obete.

Preto s rešpektom a hlbokou úctou k Vášmu povolaniu vravím, že je našou povinnosťou hľadať poctivé odpovede na výzvy, ktorým baníctvo čelí v súčasnosti. Sú to výzvy ekonomické, ktoré súvisia s efektívnosťou ťažby a jej podpory. Ekologické, ktoré súvisia s vplyvom na okolie baní a životné prostredie. A v neposlednom rade vplyv na zdravie samotných baníkov.

Bol by som veľmi rád, ak by iniciatíva takéto odpovede hľadať vychádzala možno práve od Vás; a aby mestá a obce, a vláda, parlament a príslušné európske inštitúcie boli Vaším skutočne partnerom. Aby táto diskusia bola poctivá, otvorená a aby ste našli aj riešenia.

Myslím si, že celej našej krajine záleží, aby sme spomínali a vážili si um našich predkov, ich vynaliezavosť a technickú zručnosť, ale takisto aj technologickú vyspelosť dneška, zdravie a budúcnosť vás baníkov – to je všetko stojí za úsilie. Zdar Boh!“