Andrej Kiska prijal na novoročnom stretnutí zástupcov baníkov

Andrej Kiska prijal na novoročnom stretnutí zástupcov baníkov

Prezident Andrej Kiska prijal vo štvrtok na tradičnom novoročnom stretnutí predstaviteľov baníckych a hutníckych spolkov a cechov spolu s ich partnermi z krajín V4, Rakúska a Slovinska.

„V prvom rade mi dovoľte privítať vás a zaželať vám všetkým v novom roku to, čo pokladám sám za to najdôležitejšie - zdravie, šťastie, spokojnosť a radosť zo života . A prosím odovzdajte toto  moje posolstvo aj vašim blízkym, rodinným príbuzným, priateľom a kolegom – vo všetkých vašich spolkoch a združeniach na celom Slovensku.

V prvej polovici môjho funkčného obdobia som  mal možnosť navštíviť  množstvo slovenských miest a obcí, medzi nimi aj Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Kremnicu či Rožňavu. Myslím, že je nespochybniteľným historickým faktom, že to bolo práve baníctvo, s ktorého rozvojom sa spája aj rozvoj týchto miest v minulosti. Ale nielen rozvoj, ale aj  technologický pokrok, na ktorého pamiatky môžeme byť dodnes hrdí. Na vzdelanosť, remeselné a podnikateľské zručnosti našich ľudí v týchto mestách a celých okolitých regiónoch.  

Všade v týchto historických banských mestách našej krajiny som videl a zažil, ako dlhoročné banícke tradície, tradície vášho povolania, dodnes ovplyvňujú a určujú charakter a život v týchto mestách a regiónoch. Aj preto sa vám chcem poďakovať za to, že tieto tradície zachovávate, staráte sa o ne.  Aby aj naši mladí ľudia dnes i v budúcnosti vedeli oceniť schopnosti a zručnosti  vás, ale aj našich predkov. 

Samozrejme, dnes žijeme vo svete, ktorý je úplne iný ako ten, ktorý sme poznali pred päťdesiatimi, alebo ktorý bol pred sto rokmi. Je to svet, v ktorom sa dlhoročné tradície stretávajú s novými nápadmi, v ktorom žijú už nielen popri sebe, ale vo vzájomných vzťahoch.

Preto by som vás chcel povzbudiť, aby ste medzi sebou, s  vašimi partnermi v Česku, Poľsku, Maďarsku, ale aj z Rakúska a Slovinska, s vládami našich krajín hľadali a nachádzali spôsob, ako vaše  vedomosti, skúsenosti ale aj tradície v tom najlepšom slova zmysle dokázali  „predať“. Dokázali ich predať v prospech ľudí, ktorí žijú nielen vo vašich mestách, mestečkách a v priľahlých lokalitách.

Aby sme nielen dnes, ale aj v budúcnosti, a nielen my tu doma, ale aj tí, čo k nám prichádzajú zo zahraničia, vedeli a poznali, aký zásadný a významný bol v minulosti pre Slovensko technologický a priemyselný rozvoj spojený práve s baníctvom a hutníctvom. Aby ste to vedeli predať v prospech bohatého a rozmanitého kultúrneho dedičstva  a vzdelanosti v našich krajinách.  Aby sme našu históriu vedeli pretaviť  aj do krásnej budúcnosti mies, mestečiek, dedín a celého Slovenska.  A v tomto úsilí pravdaže budete mať moju prirodzenú podporu.“