Prezident prijal riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze Štefana Kišša

Prezident prijal riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze Štefana Kišša

Prezident Andrej Kiska dnes prijal riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR Štefana Kišša. Útvar vznikol pred dvoma rokmi ako súčasť plánu zvýšiť hodnotu verejných výdavkov v podobe efektívnejších investícií a lepších služieb štátu.  

Prezident ocenil, že napriek nie vždy prajnej politickej situácii projekt priniesol niekoľko sľubných výsledkov a reálných úspor. Hodnota za peniaze sa zároveň vďaka práci  ÚHP stáva súčasťou verejných diskusií, čo zvyšuje šancu na lepšie politické rozhodnutia.

„Pri presadzovaní zmien aj pri snahe využívať peniaze efektívnejšie je vždy potrebná politická vôľa. Ale dobrý úmysel nestačí, aby zaistil najlepšie riešenie. Preto je dôležité, aby mali rezorty dostatok ľudí schopných posudzovať výdavky aj z tejto perspektívy,“ zdôraznila hlava štátu.

Prezident Kiska vidí v zmysluplnosti a efektívnosti verejných investícií na Slovensku veľké rezervy. Je presvedčený, že je povinnosťou ministrov obhájiť výdavky ich rezortov v podobe čo najvyššej hodnoty pre občanov. Ako príklad uviedol chystanú modernizáciu armády alebo veľké dopravné projekty.