Prezident prijal starostov a primátorov zo združenia ZMOS

Regióny
Prezident prijal starostov a primátorov zo združenia ZMOS

Andrej Kiska prijal v stredu v Prezidentskom paláci starostov a primátorov zo združenia ZMOS.

„Už štvrtýkrát mám tu česť privítať na začiatku roka v Prezidentskom paláci volených zástupcov miest a obcí.

Stretnutia s vami sú pre mňa vzácne. Najlepšie viete, čo trápi ľudí vo vašich mestách. Čím žijú obyvatelia centra mesta, predmestia aj mestských častí. Viete o problémoch, príbehoch ľudí sídlisko po sídlisku, ulicu po ulici, dom po dome.Dôvera vložená do vás je veľká a želám vám, aby ste ju znova menili na fungujúcu samosprávu slúžiacu všetkým obyvateľom.

Sú skupiny ľudí, ktoré v princípe od vás nepotrebujú viac než upravené cesty, infraštruktúru a fungujúce odpadové hospodárstvo. Ale sú aj takí, ktorí si vyžadujú viac starostlivosti. Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí možno nikdy nenavštívili úrad, pretože jeho vchodu vedie strmé schodisko.  

Seniori, ktorých počet rastie rýchlejšie ako kapacity služieb, ktoré majú zabezpečiť ich dôstojnú starobu. Talenty, ktoré sa môžu rozvíjať len vtedy, keď ich škola dostane ďalšiu podporu.

Rodičia, ktorí hľadajú ihriská a parky, kde by sa ich deti bezpečne hrali. Ale sú to aj zraniteľné skupiny, často v pasci chudoby — marginalizované skupiny, Rómovia, ľudia bez domova, ktorých vytláčame na okraj. Namiesto toho, aby sme hľadali a presadzovali dlhodobé riešenia, ako ich začleniť do spoločnosti.  

Ak má byť Slovensko ľudským štátom pre všetkých ľudí, potrebuje vašu pomoc. Samosprávy majú rozsiahle kompetencie v sociálnej oblasti. Dostupnosť a kvalita sociálnych služieb často závisí práve od vás pravdaže od primeraných finančných zdrojov, ktoré máte k dispozícii.

Ako združenie máte významný vplyv a silno sa prihováram za to, aby ste ho v nadchádzajúcom roku využili. Riešenia dlhodobého financovania viacerých sociálny služieb — od starostlivosti o deti až po zabezpečovanie dôstojných podmienok pre našich seniorov, potrebujeme.

Práve v sociálnej oblasti, starostlivosťou o ľudí v krízových životných situáciách, či prácou s ľuďmi zo znevýhodneného prostredia často pomáhajú dobrovoľníci a občianske združenia. Som veľmi rád, že mnohí z vás s nimi aktívne spolupracujú. Vážme si ich prácu a snažme sa zlepšenie podmienok aj pre nich.

Osobitne by som chcel hovoriť o školstve. Sú to najmä základné školy, ktoré si od nás všetkých zaslúžia viac pozornosti. Práve od nich závisí pevnosť základov vedomostí a schopností ďalších generácií. Naše deti sa žiaľ prepadajú v medzinárodných porovnaniach, a to musíme nevyhnutne zmeniť.  Stále opakujem - aké máme školstvo – tak bude vyzerať naša krajina. Žiaľ, odkedy som prezidentom, menoval som už štyroch ministrov školstva, čo, pochopiteľne, príliš nepomáha riešeniu kopiacich sa dlhodobých problémov vzdelávania a výchovy našich detí.

Blížime sa do polovice volebného obdobia súčasnej vlády a musím skonštatovať, že zásadnejšie zmeny  nevidno. Ale my sa nevyhnutne musíme snažiť o čo najlepšie vzdelanie detí už dnes.  

Preto chcem využiť vašu prítomnosť a vašu autoritu. Ste zriaďovateľmi základných škôl, rozhodujete o tom, kde sa budú nachádzať, ako budú veľké, kto bude stáť v ich čele. Aj týmto významne vplývate na ich kvalitu.

S mnohými z vás som sa v uplynulom roku stretol. Pýtal som sa a počúval. Rezonovali témy spojené s čerpaním európskych zdrojov. Viem, že aj v tomto programovacom období je proces prípravy jednotlivých výziev pomalý a čerpanie eurofondov nízke.  

Zdá sa, že sme sa z predchádzajúceho obdobia na Slovensku poučili málo, ak vôbec. Problémy, ako byrokratická náročnosť procesov či verejného obstarávania, stále pretrvávajú. Napriek tomu je škodou a chybou, ak by sme tieto európske zdroje nedokázali vyčerpať a efektívne využívať. Upozorňoval som na tieto problémy, a nesiem si vaše podnety aj do ďalších rozhovorov s členmi vlády v tomto roku.   

V tomto roku nás čakajú aj komunálne voľby. Chcel som vás veľmi pekne poprosiť, keďže viem, že drvivá väčšina z vás bude znova kandidovať, poučme sa trochu zo župných volieb. Nachádzajte spojencov. Vyskúšajte spájať demokratické sily spolu.  

Nedovoľme, aby sa počas predvolebného súboja nezačala v našej spoločnosti opäť šíriť nejaká nenávisť, hnev, aby sme našu spoločnosť nepolarizovali. Stále vidíme v našej politike veľa hnevu a nenávisti a chcem vás poprosiť, aby komunálne voľby také neboli. Aby komunálne voľby boli súťažou dobrých nápadov, dobrých myšlienok, preukazovaním toho, čo ste dosiahli, a čo chcete dosiahnuť.  

Na záver sa chcem poďakovať vám a vašim zamestnancom, poslancom - odvádzate pre našu krajinu obrovský kus práce. Mnohokrát občania nikde neprichádzajú do styku so štátnou správou, ale prichádzajú práve na vaše úrady. A nesmierne záleží na tom, ako pristupujeme k našim ľuďom.  

Či zamestnanci mestských a obecných úradov, berú svoju prácu ako službu, že majú občanom pomáhať, alebo či to berú ako otravu niekoho, o koho sa musia starať. A treba na rovinu povedať – a zažil som to u mnohých z vás – že ak je primátor alebo starosta ten, ktorý berie svoju prácu ako službu ľuďom, ak túto energiu šíri po celom svojom úrade, tak potom celý úrad je taký a je radosť prísť na taký úrad.

Kde sa ľudia usmievajú a berú svoju prácu ako službu našej krajine. Ktokoľvek chce, aby naše Slovensko bolo lepšie, musí začať od seba. Každý jeden vo svojom okruhu a vo svojom pôsobení môže tejto krajine pomôcť. Želám vám osobne, veľa šťastia, zdravia a energie. Želám to vám, vašim najbližším a celej našej krajine.“