Prezident prijal študentov a učiteľov JA Veľtrhu podnikateľských talentov

Domáca politika
Prezident prijal študentov a učiteľov JA Veľtrhu podnikateľských talentov

Prezident Andrej Kiska prijal v pondelok študentov a učiteľov 21. ročníka JA Veľtrhu podnikateľských talentov.

Porota v tomto ročníku posudzovala 74 podnikateľských plánov v siedmich hlavných kategóriách. Zamerala sa aj na dosiahnuté finančné výsledky, využitie marketingových nástrojov, tímovú spoluprácu či nadobudnuté podnikateľské zručnosti študentov.

„Na Slovensku máme veľmi mnoho talentovaných a schopných mladých ľudí,“ vyzdvihol prezident Kiska na stretnutí. Na mladých ľudí apeloval, aby sa nebáli zobrať si život do vlastných rúk, aby sa z nich raz mohli stať špičkoví odborníci, či už na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Svoju vďaku vyjadril organizátorom súťaže, ktorí mladým ľuďoch umožňujú uplatniť svoj potenciál a kreativitu.