Prezident podporil kampaň Prijateľní pre zamestnanosť Rómov

Prezident podporil kampaň Prijateľní pre zamestnanosť Rómov

Prezident prijal v stredu v Prezidentskom paláci zástupcov kampane Prijateľní, ktorú organizuje občianske združenie Divé maky. Cieľom kampane je podpora rómskej zamestnanosti.

„Na Slovensku máme taký zvláštny fenomén. Na jednej strane počúvame od zamestnávateľov, že už niet pracovných síl. Na druhej strane je stále obrovské množstvo nezamestnaných a najmä v skupine Rómov.

Paradoxom je, že ak sa chce Róm zamestnať, tak len preto, že je Rómom, ho zamestnávatelia odmietajú. Odmietajú sa s ním stretnúť. Tieto predsudky, ktoré máme za tie roky vžité, sú strašné. Som veľmi rád, že je tu iniciatíva, ktorá sa tieto predsudky snaží odbúrať. Že sú tu zamestnávatelia, ktorí naopak pochopili, že z Rómov bývajú tí najlepší a najobetavejší pracovníci. 

Som rád, že vznikla iniciatíva, ktorý vyzýva zamestnávateľov k tomu, aby skutočne otvorili dvere pre všetkých. Aby boli aktívni, aby komunikovali, aby sa prihlásili k tomu, že sú bez problémov, bez predsudkov pripravení zamestnať Rómov.“