Prezident prijal Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv

Poľnohospodárstvo
Prezident prijal Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv

Andrej Kiska prijal v pondelok v Prezidentskom paláci zástupcov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv.

„O problémoch poľnohospodárstva hovorím hádam, odkedy som bol zvolený za prezidenta. Často chodím po regiónoch, po mestečkách aj po vidieku, a diskutujeme o tom, ako priniesť prácu ľuďom v zaostalých regiónoch. V regiónoch, kde v minulosti drvivá väčšina ľudí robila práve v poľnohospodárstve.

Otázka koncepčného rozvoja nášho poľnohospodárstva sa dlhodobo zanedbáva. Ako prezident som nesmierne smutný z toho, že táto téma sa opätovne otvára až po tom, ako boli zabití mladí ľudia, novinár a jeho priateľka. Pričom novinár vyšetroval práve podvody na východe Slovenska.

Často si kladiem otázku, či až smrť človeka s nami pohnú, aby sme začali rozprávať o tom, ako dlhodobo a systematicky zlyhávajú štátne inštitúcie v jednej z najdôležitejších vecí pre našu krajinu - v rozvoji poľnohospodárstva

Z pohľadu Európskej únie je dôležité si uvedomiť, že spolu s Írskom patríme medzi najrurálnejšie krajiny. Viac ako päťdesiat percent ľudí u nás žije na vidieku. Na druhej strane, z pohľadu zamestnanosti v poľnohospodárstve sme ďaleko pod priemerom Európskej únie. Máme veľa ľudí, ktorí žijú na vidieku, ale len veľmi málo z nich je zamestnaných v poľnohospodárstve. Je to len niečo vyše 2 percentá, priemer Európskej únie sa blíži k piatim percentám. V Poľsku je to vraj viac ako 10 percent.

Tieto čísla sú katastrofálne. Preto som sa veľmi rád stretol so zástupcami poľnohospodárov a diskutovali sme o vleklých aj akútnych problémoch. Ak by som mal povedať, čo sa dá rýchlo riešiť, tak je to pomoc zo strany ministerstva a Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Na vleklé problémy skutočne treba stratégiu, treba začať nanovo rozprávať o všetkých problémoch. Téme sa budem veľmi podrobne venovať vo svojom prejave na sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Pokúsim sa pomenovať problémy čo najpresnejšie.“