Prezident prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska

Regióny
Prezident prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska

Andrej Kiska prijal vo štvrtok v rámci novoročných prijatí aj zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska.

„Som rád, že sa vám môžem prihovoriť, poďakovať sa za vašu doterajšiu prácu, popriať všetko dobré do nového roka a vlastne aj do nového funkčného obdobia po vlaňajších voľbách.
       
Komunálne voľby na jeseň minulého roka boli prvými zo série rozhodnutí voličov po ťažkom období, ktoré naša krajina vlani zažila. Boli príležitosťou demokratickým spôsobom vyjadriť, ako si ľudia predstavujú slušné a spravodlivé Slovensko. Vy ste ich odpoveďou. Vaše mandáty sú záväzkom a príležitosťou ukázať, že vieme spravovať našu krajinu, naše mestá a obce slušne a v prospech ľudí.

Počas uplynulých rokov som veľa cestoval po Slovensku. Od začiatku pôsobenia v úrade som si dal za cieľ byť čo najbližšie k ľuďom, byť prítomný v  regiónoch a pozorne načúvať životu v nich. Navštívil som už takmer skoro všetky okresy, množstvo miest, dediniek, aj náš vidiek. Mal som príležitosť hovoriť s viacerými z vás, s miestnymi poslancami, učiteľmi, žiakmi, seniormi, duchovnými, hasičmi, a ďalšími, ktorí formujú náš život v samosprávach. Rozprávali sme sa o radostiach, ale konštruktívne aj starostiach a výzvach, ktorým čelíte.
 
Aj vďaka týmto návštevám viem, že na Slovensku máme byť na čo pyšní. Slovensko má veľa dobrého – úspešných ľudí, krásne miesta, jedinečné projekty. Úlohou nás, politikov, je však najmä venovať sa tomu, čo nefunguje a ponúkať riešenia. A to nielen ponúkať, ale dokázať ich aj presadiť. Neexistuje krajina bez starostí. Hanbou nie je priznať si to, hanbou je výzvy zanedbávať, nechať ich prerásť do problémov, kvôli ktorým mnohí ľudia naše regióny opúšťajú, či rovno odchádzajú preč zo Slovenska. Stále prízvukujem, že rast HDP je dobrou správou, ale nevyjadruje hrdosť našich ľudí na našu krajinu, spokojnosť so školstvom či zdravotníctvom, kvalitu našich rodín a či to, ako sa staráme o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.
        
Našou úlohou je prichádzať s riešeniami, ktoré našu krajinu, obce a mestá posúvajú vždy o krok vpred. Ľudia do vás vložili dôveru, ja vám do nového roka prajem silu, vytrvalosť a vôľu,aby ste dokázali túto dôveru premeniť na výsledky.      
 
Dobre si pri uvedomujem, že ste zodpovední za náklad kompetencií a povinností, ktorých neustále pribúda. Mnohé rozhodnutia v sociálnej oblasti, zdravotníctve, daňovom systéme alebo doprave, ktoré sa týkajú samospráv možno oprávnene kritizovať. A je dôležité, aby vo verejnej diskusii zaznel váš hlas.
      
Dnes by som chcel vašu pozornosť upriamiť na tému, ku ktorej som sa ako prezident opakovane vyjadroval. Je veľkou výzvou, ale pre nás všetkých ešte väčšou príležitosťou. Ide o predškolskú výchovu a vzdelávanie.
      
V predškolskej príprave Slovensko zaostáva za rozvinutými krajinami. V medzinárodnom porovnaní navštevuje naše škôlky a jasle menej detí než v ostatných krajinách. Z výskumov aj zo zahraničných skúseností však vieme, že práve predškolská výchova má najväčší dopad na vzdelanie detí. A je nesmierne potrebnou investíciou, ak chceme naše školstvo posunúť dopredu.

Deti, ktoré navštevovali škôlky dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v školách. Dostupné predškolské vzdelávanie je prvým a nevyhnutným krokom potrebným k prerušeniu bludného kruhu generačnej chudoby, ktorá – zvlášť v niektorých regiónoch – je obrovská. Musíme nájsť spôsob, ako tento bludný kruh chudoby prerušiť. A ukazuje sa, že toto je základná cesta, ako na to ísť. 
        
Dostupné jasle a škôlky sú potrebné nie len pre deti – chudobné, či bohaté, ale majú vplyv aj na to, či sa majú mladí rodičia možnosť zamestnať. Iste sami poznáte rodičov, ktorí sa chcú alebo potrebujú zamestnať, no pre nedostatok miest v jasliach a škôlkach tak nemôžu urobiť. Existujú dokonca výskumy, podľa ktorých vyššia dostupnosť zariadení predškolskej výchovy zvyšuje pôrodnosť. A my vieme, že Slovensko čelí obrovskej výzve, týkajúcej sa toho, ako bude naša krajina vyzerať o desať, dvadsať rokov.
        
Dostupné škôlky a jasle sú v záujme nás všetkých. Tak ako je dnes úplne normálne, že každé dieťa chodí do základnej školy, želám si, aby bolo už čoskoro normálne, že každé dieťa bude mať príležitosť ísť do škôlky.

Na to, aby bolo predškolské vzdelávanie skutočne dostupné na celom Slovensku a pre všetkých rodičov je však potrebná intenzívna a poctivá spolupráca medzi štátom a samosprávou. Vaša úloha v tomto procese bude nezastupiteľná aj v súvislosti s plánom vlády zaviesť povinnú predškolskú prípravu od septembra 2020.
       
Ako prezident by som vás chcel poprosiť, aby ste z tejto témy urobili prioritu.
 
Ďakujem vám za vašu prácu a prajem vám aj v tomto roku pevné zdravie, elán do vašej práce a šťastie v rodine.  Prajem vám, aby sa vám darilo robiť životy našich obyvateľov lepšími, kvalitnejšími a naše obce a mestá viac zdravé, viac zelené a viac praktické.
        
Prajem vám, aby ste medzi sebou aj v spolupráci s inými nachádzali porozumenie a aby sa vám darilo novú energiu a nápady úspešne spájať so skúsenosťami a s tým, čo sa osvedčilo. Všetko dobré v roku 2019.“