Prezident rozdelil svoj marcový plat rodinám v núdzi

Andrej Kiska rozdelil svoj čistý príjem sedemnástim rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Každá z nich dostala z marcového platu prezidenta 514,60 eur.

Prezident vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi – Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Takýto postup pri výbere adresátov pomoci uplatňuje prezident každý mesiac, pričom pomoc od neho dostávajú rodiny priamo.

Prezident pomohol ťažko chorej žene, ktorá sa po pobyte v sociálnom zariadení vrátila do zdevastovaného bytu, ktorý prenajímala, aby mala na výdavky spojené so zariadením. Je odkázaná na osobnú asistentku.

Časť platu išla aj pacientke so svalovou artrofiou, ktorá sa pohybuje na invalidnom vozíku. Napriek tomu, že pracuje, jej zdravotný stav jej výrazne zvyšuje náklady na život.

Vo finančnej tiesni sa ocitli aj dvaja onkologickí pacienti, ktorí by svoju situáciu bez pomoci rodiny nezvládli.

Peniaze išli aj ďalším deviatim rodinám, ktoré sa pre vážne zdravotné problémy ocitli vo finančnej tiesni.

Adresátom bola aj čerstvá mamička, ktorá vyrastala v detskom domove. Otec jej dieťaťa o nich nejaví záujem, býva u jeho rodičov. Tí ale chcú, aby si už našla nové bývanie.

V núdzi sa ocitla aj päťčlenná rodina. Dve staršie dcéry chodia na vysokú školu, dvaja mladší synovia majú svalovú dystrofiu. Otec je na invalidnom dôchodku, ale pracuje na polovičný úväzok. Matka poberá rodičovský príspevok na mladšie dieťa.

Peniaze pomohli aj ochrnutej žene, ktorá je odkázaná na osobné asistentky. Je v odvolacom konaní s Úradom práce, nakoľko jej odobrali príspevok na osobnú asistenciu. Pomáha jej aj dcéra, ktorá sa stará aj o svoje dve malé deti.

Zvyšná časť platu prezidenta išla matke dvoch malých detí, ktorých otec je vo väzení, výživné neplatí. Žena sa o potreby detí stará, rozvíja ich aj po intelektuálnej stránke, bežné výdavky však nezvláda platiť sama. Musí si požičiavať.