Prezident rozdelil svoj októbrový plat

Prezident rozdelil svoj októbrový plat

Prezident Andrej Kiska rozdelil svoj čistý príjem ďalším desiatim rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Každá z nich dostala z októbrového platu prezidenta 510,3 eur.

Andrej Kiska vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi – Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Takýto postup pri výbere adresátov pomoci uplatňuje prezident každý mesiac, pričom pomoc od neho dostávajú rodiny priamo.

Prezident poskytol časť svojho platu mužovi, ktorý je po ťažkom úraze chrbticeodkázaný na elektrický vozík. Jeho stav sa výrazne skomplikoval výskytom dekubitu v bedrovej časti. V súčasnosti je odkázaný na 24-hodinovú starostlivosť s potrebou polohovania každé dve hodiny a nezaobíde sa bez osobného asistenta. Žije s rodičmi, starobnými dôchodcami, ktorí majú tiež zdravotné ťažkosti.

Príspevok od Andreja Kisku dostala aj osemdesiatročná žena trpiaca na vážne cievne ochorenie, následkom ktorého jej amputovali nohu, pričom na druhej má tiež gangrénu.Absolvovala viacero vážnych operácií, okrem iného obojstranný srdcový bipas, pohybuje sa len na vozíku, navyše si pred niekoľkými mesiacmi zlomila obe ruky.Celodennú opateru a pomoc jej poskytuje syn, ktorý doopatroval aj svojho otca deväť rokov pripútaného na lôžko. Kvôli starostlivosti o rodičov opustil svoju prácu, jeho príjmom je v súčasnosti len opatrovateľský príspevok.

Prezident podporil tiež muža s onkologickou diagnózou, ktorý vychováva so svojou manželkou tri deti vo veku 16, 13 a 9 rokov. Príjem rodiny tvoria len invalidný dôchodok muža, dávka v hmotnej núdzi manželky a prídavky na deti, čo spolu tvorí necelých 320 eur.

Príspevok dostala rovnako aj žena s onkologickou diagnózou, ktorej mesačný príjem zložený z invalidného dôchodku a dávky v hmotnej núdzi je menej ako 150 eur. Prezident podporil aj ďalšie tri rodiny, v ktorých sú deti s onkologickým ochorením.

Príjemcom podpory od prezidenta bola aj žena žijúca so svojou dvadsaťročnou dcérou, slobodnou mamičkou trojmesačného bábätka, v hygienicky nevyhovujúcom jednoizbovom byte. Z toho dôvodu úrady dieťa dočasne umiestnili do detského domova. Mladá matka má však o dieťa záujem, navštevuje ho a žiada jeho vrátenie do domáceho prostredia, o čom má v krátkom čase rozhodnúť súd.Mesto, kde žije, je im ochotné prideliť sociálny byt, na nové bývanie je však potrebné dať istú finančnú zábezpeku a starý byt uviesť do pôvodného stavu, čo je pre rodinu finančne náročné.

Prezident podporil aj otca štyroch detí, z ktorých tri sú v pestúnskej starostlivosti. Muž pracuje v zdravotníckom zariadení ako sanitár, príjem má však znížený exekúciami v súvislosti s predchádzajúcim neplatení bytu a platením vyživovacej povinnosti. Muž sa po návrate svojich troch detí z pestúnskej starostlivosti snaží, ich biologická matka o ne totiž neprejavuje záujem. Otec udržiava s deťmi pravidelný kontakt, telefonuje im a berie si ich na prázdniny či víkendy. V súčasnosti býva muž u svojich krstných rodičov a na to, aby mohol svoje deti získať späť do svojej starostlivosti, potrebuje vyriešiť svoju bytovú otázku.