Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezident sa obrátil na Ústavný súd kvôli úhradám pacientov

Prezident sa obrátil na Ústavný súd kvôli úhradám pacientov

Vyhlásenie prezidenta Andreja Kisku k podaniu na Ústavný súd:

„Rád by som vás informoval — symbolicky práve dnes na návšteve Košíc, kde sídli Ústavný súd —, že som sa rozhodol uplatniť právo prezidenta Slovenskej republiky a požiadal som Ústavný súd o preskúmanie súladu zákona s Ústavou. Uvedomujem si, že toto oprávnenie je nevyhnutné využívať s rešpektom a uvážene v prípadoch, keď sú ohrozené ústavou garantované práva. Som presvedčený, že tu takúto situáciu máme.

V marci tohto roka som vrátil do parlamentu na opätovné prerokovanie zákon zakazujúci niektoré poplatky, ktoré pacienti platili u lekárov. Najväčšiu pozornosť vzbudil zákaz poplatkov za prednostné vyšetrenie. Poslancov aj ministerstvo zdravotníctva som upozornil, že zákon je nejednoznačný, zle pripravený a že mu nepredchádzala žiadna analýza vyberania úhrad od pacientov. A podobne ako niektorí experti, či zástupcovia lekárskych organizácii som poukázal na riziko, že takýto zákon narobí viac škody ako osohu. Namiesto väčšieho poriadku do poplatkov môže rozšíriť bludisko už existujúcich poplatkov, ktoré platia pacienti pri bežných návštevách u lekára.

Parlament vtedy veto prezidenta prelomil, ale už po niekoľkých mesiacoch je jasné, že obavy sa napĺňajú. Zákon neochránil ľudí pred poplatkami. Naopak, tento zákon spôsobil novú vlnu úhrad. Namiesto zákonom zakázaných poplatkov poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prichádzajú s inými úhradami — a musím, žiaľ, konštatovať, že pri niektorých človeku ostáva rozum stáť. Podľa zverejnených cenníkov by napríklad ľudia mali platiť za nespolupracujúce dieťa, za elektronický manažment, za prevzatie pacienta z inej ambulancie, či dokonca aj vtedy, ak sa nedostavia na vyšetrenie. Sumy úhrad sa v niektorých prípadoch pohybujú v desiatkach eur.

Som presvedčený, že je povinnosťou štátu zasiahnuť a túto situáciu napraviť. Nielen kvôli absurdnosti niektorých poplatkov, ktorým budú pacienti na Slovensku čeliť. Ale preto, že zákon, tak ako bol schválený a je už niekoľko mesiacov účinný, môže byť v rozpore s ústavou garantovaným právom na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Naša ústava garantuje každému človeku právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú pacienti na Slovensku právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť za podmienok, ktoré ustanoví zákon.Aby nedošlo k nedorozumeniam, tak hneď dodávam, že garancia tohto práva podľa už staršieho rozhodnutia ústavného súdu neznamená absolútny zákaz vyberania akýchkoľvek poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Ale na to, aby základné právo pacientov nezostalo len na papieri, musí byť zákon jasný, zrozumiteľný a predvídateľný. Moje podanie na ústavný súd považujem za prvý krok k tomu, aby na Slovensku dospeli k nejakému poriadku pri vyberaní poplatkov v zdravotníctve.

Ak toto podanie pred Ústavným súdom uspeje, za druhý logický krok v prospech pacientov by som považoval, aby vláda a parlament presne definovali, vymenovali a ohraničili služby, za ktoré môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu. Aby sa urobil poriadok v tom doslova bludisku poplatkov, ktoré dnes na Slovensku máme.

Pokiaľ ide o samotné podanie na ústavný súd, stručne vysvetlím štyri hlavné dôvody, prečo podľa môjho presvedčenia zákon v ochrane pacientov zlyháva.

Po prvé, parlament v zákone vymedzil niektoré úkony — medzi nimi napríklad aj toľko diskutované prednostné vyšetrenie u lekára — za ktoré nie je možné vyberať úhrady. Lenže zároveň to znamená, že takéto negatívne vymedzenie úkonov umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ľubovoľným spôsobom určovať a spoplatňovať ďalšie úkony. Tu pre nich v plnej miere platí “čo nie je zakázané, je dovolené”. A prax absurdných poplatkov, o ktorých som hovoril na začiatku, už po niekoľkých mesiacoch potvrdzuje, že presne takto sa niektorí poskytovatelia správajú.

Po druhé, zneužíva nieči obchádzanie zlého zákona môže viesť k tomu, že bude neprimerane ekonomicky a sociálne zaťažovať pacientov, čím môže viesť k vytvoreniu reálnych prekážok v rovnakom prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Po tretie, pacienti na Slovensku sa stali obeťami zle naformulovaného zákona. Nemôžu sa brániť odkazom na jednoznačnú a predvídateľnú právnu normu. Sú vystavení v podstate neobmedzeným možnostiam vyberania poplatkov. A nepomôže im ani dozor samosprávnych krajov, pretože ich úloha je obmedzená na kontrolu plnenia formalít zo strany lekárov, ako je napríklad zverejnenie cenníka úkonov za úhradu.

Po štvrté, je povinnosťou zákonodarcu chrániť základné právo pacientov a prostredníctvom zákonov čo najpresnejšie definovať, vymenovať a ohraničiť služby, za ktoré môže poskytovateľ požadovať úhradu. Ak takýto zákonný, právne vynútiteľný a predvídateľný mechanizmus neexistuje — a už krátka doba účinnosti zákona ukazuje, že neexistuje —pojem bezplatná zdravotná starostlivosť sa doslova môže v praxi vyprázdniť. A ústavou garantované práva pacientov zostanú len na papieri.

Pred niekoľkými mesiacmi, keď som hovoril o situácii v slovenskom zdravotníctve, a rovnako aj v mojej prvej správe o stave republiky som upozorňoval na to, že že zlý, v niektorých prípadoch katastrofálny, stav zdravotníctva je jedným hlavných dôvodov nedôvery ľudí v úspešný rozvoj našej krajiny. Hovoril som aj o tom, že máme zlú atmosféru medzi pacientmi a lekármi. A že ľudia očakávajú silné a presvedčivé úsilie za kvalitnejšie zdravotníctvo, aby mohlo lepšie plniť svoju jedinú úlohu — liečiť a uzdravovať pacientov.

Dobré pravidlá a jednoznačné zákony potrebujú tak pacienti, ako aj poctiví lekári a zdravotníci, ktorí sa o lepšie podmienky na Slovensku snažia. Moje podanie na ústavný súd sleduje ochranu ústavných práv ľudí, pacientov. Zároveň však verím, že bude podnetom k tomu, aby sa téma ochrany zdravia ľudí na Slovensku vrátila tam, kam patrí. Do politických diskusií pred parlamentnými voľbami a do centra našej pozornosti.“

Podanie na Ústavný súd kvôli úhradám pacientov