Prezident si bol pozrieť projekt Sporttube v Zlatých Klasoch

Domáca politika
Prezident si bol pozrieť projekt Sporttube v Zlatých Klasoch

Prezident Andrej Kiska v utorok navštívil základné školy v obci Zlaté Klasy. Na oboch etnicky a národnostne zmiešaných školách prebieha pilotný projekt na prevenciu obezity, zvýšenie pohybových aktivít detí a zlepšenie stravovacích návykov s názvom SPORTTUBE.

Školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ktoré navštevujú aj rómske deti, si založili vlastné zeleninové záhrady, žiaci cvičia pod dohľadom profesionálnych trénerov a v kuchyni im varia špeciálnu zdravú stravu.

„Prevencia pred nadváhou a obezitou môže mať aj takúto prívetivú, zábavnú, ale najmä chutnú podobu,“ povedal prezident po tom, ako navštívil hodinu telesnej výchovy a obedoval spolu s žiakmi v školskej jedálni. Takéto projekty sú podľa Andreja Kisku dobrým príkladom, ako pristupovať k tomu, aby sa naše deti na základných školách viac hýbali, aby sa normálne a zdravo stravovali, a aby tomu rozumeli a podporovali ich v tom ich rodičia i učitelia.