Prezident si v Makove uctil hrdinov druhej svetovej vojny

Prezident si v Makove uctil hrdinov druhej svetovej vojny

V utorok 8. mája sa z iniciatívy prezidenta Andreja Kisku a v spolupráci s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky uskutočnili oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom v obci Makov pri Pamätníku 1. čs. partizánskej brigády J. Žižku.

Pri tejto príležitosti, v deň 73. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, udelil prezident Andrej Kiska vyznamenania a ocenenia slovenským a českým vojnovým veteránom.

Prezident udelil štátne vyznamenanie Medailu prezidenta SR Naděžde Brůhovej, Věre Holubeve, Miloslavovi Masopustovi a Josefovi Kaufmanovi.

Ďakovná medaila prezidenta SR ocenila skutky Jozefa Glembu, Martina Kolárika, Mateja Valockého a Jaroslava Prokopa.

Príhovor prezidenta Andreja KIsku:

„Zišli sme sa na tu na hranici Českej a Slovenskej republiky, pri poslednej oslobodenej obci na našom území v druhej svetovej vojne, aby sme si pripomenuli najdôležitejšie víťazstvo v novodobej histórii našich dvoch krajín aj celej Európy.

Porážka fašizmu a nacizmu nebola iba veľkým vojenským víťazstvom v najkrvavejšom konflikte 20. storočia. Bola víťazstvom európskej civilizácie rešpektujúcej dôstojnosť každého človeka. Víťazstvom nádeje na budúcnosť v slobodnej a demokratickej spoločnosti. Víťazstvom možnosti žiť vo svete, v ktorom má každý ľudský život hodnotu.

Ideológie zla — fašizmus a nacizmus — zanechali v Európe aj po celom svete desiatky miliónov obetí vojnového besnenia a cielenej genocídy celých národov a národností. Každá jedna obeť druhej svetovej vojny je bolestným svedectvom krutostí a zverstiev, ktoré boli schopné páchať jedinci a spoločenstvá, čo samých seba považovali za pokrokových, moderných a vyspelých.

Spustošené územia, zmrzačené krajiny aj nasledujúce štyri desaťročia života za železnou oponou nám ukázali, aká krehká je hranica medzi civilizáciou a barbarstvom. Aká vysoká je cena za to, keď ustupujeme zlu, keď ignorujeme prejavy nenávisti a fanatizmu, keď prestaneme rešpektovať hodnoty slobody, humanizmu a demokracie.

Pred 73 rokmi — 8. mája 1945 — ľudia v Európe vyhrali zápas o svoje vlastné, ale aj o naše prežitie. Dnes sme sem prišli, aby sme sa im poďakovali za ich obetavosť, statočnosť a  vytrvalosť.

Vzdávame úctu vojakom a vojačkám 1. československého armádneho zboru, slávnej Červenej armády, rumunskej armády, ktorí bojovali na území Slovenska, partizánom, členom a členkám domáceho odboja a spojencom na východnom fronte.

S pietou spomíname na obete nacistického a fašistického vraždenia, mužov a ženy, ktorí padli na európskych frontoch a už sa nikdy nevrátili domov, aby sa so svojimi blízkymi tešili z víťazstva a mieru.

Som nesmierne hrdý, že ako prezident Slovenskej republiky dnes môžem oceniť priamych účastníkov bojov za oslobodenie územia našej krajiny. Som šťastný, že sa vám  — dámy a páni — môžem v mene všetkých ľudí, ktorí dnes na Slovensku žijú v mieri, poďakovať za vašu odvahu čeliť zlu.

Som pyšný na to, že som hlavou štátu, ktorý svoju úctu k slobode, svoj rešpekt k dôstojnosti každého človeka môže stavať na takých pevných základoch, akými sú vaše osobné hrdinské činy v boji proti fašizmu a nacizmu.

Našou povinnosťou, ku ktorej sa hlásime už 73 rokov, je chrániť mier a slobodu v Európe. Dôvod, prečo si každý rok pripomíname strašné udalosti druhej svetovej vojny aj veľké víťazstvo nad ideológiou zla, je naša úloha zabrániť tomu, aby sa opäť ubližovalo nevinným. Aby sa nenávisť k menšinám, predsudky k iným kultúram či náboženstvám, pohŕdanie ľudskou dôstojnosťou nestali politickým programom. Aby nová, či staronová ideológia zla nedohnali ďalšiu generáciu Európanov k boju o prežitie, ku krvavému zápasu o vlastnú civilizáciu postavenú na hodnotách slobody, demokracie, tolerancie a solidarity.

Tento rok oslavujeme 25 rokov modernej demokratickej Slovenskej republiky. Pripomíname si sté výročie založenia spoločného demokratického štátu Čechov a Slovákov. V našej histórii je množstvo silných okamihov, množstvo dôležitých prvkov, na ktorých môžeme úspešný príbeh otvorenej, slobodnej a tolerantnej spoločnosti stavať.

Dnes nemusíme bojovať o život na vojnových frontoch. Aj vďaka hrdinom víťazného boja proti fašizmu a nacizmu máme všetko, čo ako moderná spoločnosť potrebujeme, aby sme dokázali zmysluplne využiť dar slobody, ktorý sme od nich pred 73 rokmi dostali.

Našou každodennou povinnosťou je preto dobre spravovať krajinu, ktorej územie pred 73 rokmi oslobodili v krvavej vojne. Našou povinnosťou je pestovať vzájomnú toleranciu, rešpekt k slobode a ľudským právam. Posilňovať súdržnosť v našej spoločnosti. Krok po kroku budovať dôveru ľudí v spravodlivosť a odhodlanie spoločne prekonávať prekážky, ktorým čelíme na Slovensku aj v celej Európe. Nedovoliť, aby sa jednotlivci či celé komunity cítili v našej krajine slabí, odstrčení, zabudnutí a ponižovaní.

Snaha dobre spravovať našu republiku, odhodlanie konať vo verejnom záujme, pracovať v mene životaschopného a bezpečného, slobodného a spravodlivého Slovenska je jediný spôsob, ako si úprimne uctiť pamiatku tých, ktorí sa obetovali, aby sme my mohli žiť v mieri.”