Prezident: Slovensko si neplní záväzky v obrane

Prezident: Slovensko si neplní záväzky v obrane

Prezident Andrej Kiska vystúpil v utorok po veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky s príhovorom na tému záväzkov v oblasti obrany a bezpečnosti:

„Mali sme dnes spoločne s ministrom obrany, velením ozbrojených síl a niekoľkými desiatkami generálov a dôstojníkov hodnotenie výcvikového roku 2016. Ako viete, ide o tradičné každoročné podujatie o tomto čase.

Na úvod mi dovoľte povedať to, čo som povedal za zatvorenými dverami. Že nemám pochybnosť o vlastenectve našich profesionálnych vojakov. A nemám pochybnosť o tom, že absolútna väčšina sa snaží každý deň a čo najlepšie plniť svoje úlohy. Požiadal som dôstojnícky zbor, aby každý na svojom úseku tlmočil poďakovanie týmto viac ako dvanástim tisícom profesionálnych vojakov.

Robia česť Slovenskej republike na misiách v zahraničí. Doma sa snažia robiť, čo sa dá, žiaľ, so zastaranou výzbrojou a výstrojom a pri častom nedostatku na tú najbežnejšiu prevádzku. A chcem sa im aj poďakovať za to, že keď treba, pomáhajú civilnému obyvateľstvu.

Za toho dva a pol roka, odkedy som vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky, som hovoril so stovkami našich profesionálnych vojakov - na misiách, ale oveľa častejšie doma. A mnohokrát som mal možnosť vidieť techniku, s ktorou pracujú, ktorá je, žiaľ, často staršia, ako je vek vojakov v službe. Chce to skutočne veľkú vieru vo vlastnú profesiu s týmto žiť a fungovať. A neraz sa bavíme o smutných príbehoch až na úrovni osobnej výstroje. Naši vojaci to nemajú jednoduché.

Vypočul som si dnes hodnotenie výcvikového roku od náčelníka generálneho štábu - a ja si jeho správu dávam aj do súvislosti s minuloročným hodnotením NATO, v polovici minulého roka - a nedá sa nič prikrášľovať: Máme problém. My máme naozaj problém. A máme ho dlhodobo.

V novoročnom príhovore som hovoril o roku 2017 ako o roku pravdy, výslovne som uviedol aj oblasť bezpečnosti. Či dokážeme o bezpečnosti hovoriť nielen vtedy, keď niekde zaútočia teroristi. A uviedol som, že by som pokladal skutočne za veľmi užitočné, keby ste sa spýtali každého politika, ktorý tento rok bude strašiť nejakým druhom ohrozenia, či a akým spôsobom presadzuje modernizačné plány našich bezpečnostných zložiek.

Veci sa majú tak, že naše ozbrojené sily nie sú v dobrej forme a že meškáme s väčšinou záväzkov, vrátane najväčšieho - prípravy našej mechanizovanej brigády. Tú sme si sami naplánovali mať hotovú v roku 2010. Je podstatnou súčasťou našej obrannej kapacity, je kľúčovým záväzkom voči spojencom a je žiadaným príspevkom k spoločnej bezpečnosti. A nevyzerá to vôbec dobre ani tento rok, čo je už siedmy rok po termíne.

Ďalší z našich záväzkov. Pred dvoma rokmi sme sa zaviazali po dohode s predsedom vlády a kľúčovými členmi vlády, že zastavíme prepad rozpočtu na obranu a že v prvej fáze do roku 2020 dosiahneme výdavky na obranu vo výške 1,6% HDP. Musím, žiaľ, skonštatovať, že nevidím žiaden kredibilný plán, ako tento záväzok chceme naplniť. Nie 2%, čo je náš trvalý záväzok, ale ani tých 1,6%, ktoré sme sa zaviazali dosiahnuť do roku 2020.

Vieme to sami, upozorňuje nás na to aj Aliancia, že téma rozpočtu bude podstatnou témou tohtoročných diskusií v rámci NATO.

Diskusií o tom, aby každý jeden členský štát na seba prevzali svoj spravodlivý diel na obranu. Aby sme sa niektoré krajiny jednoducho neviezli. Aby platilo to, na čom je spoločná obrana založená – všetci za jedného, jeden za všetkých.

A nenahovárajme si. Bude to podstatná téma aj pri diskusiách o európskych obranných kapacitách, v rámci Európskej únie.

Počúvam odhodlanie, počúvam ambície aj u nás, aby sme posilnili naše európskej kapacity a európsku spoluprácu. A ja myslím, že to veľmi rozumné a potrebné. Lenže či je to NATO, alebo hocijaký iný projekt spoločnej obrany a bezpečnosti - každý jeden si od nás bude vyžadovať reálne plnenie našich záväzkov. A my, žiaľ, niekoľko rokov len sľubujeme a naše záväzky neplníme.

Nie sme na tom dobre ani s komunikáciou o našej bezpečnosti voči našim vlastným občanom, ani voči spojencom. Nie je možné neinformovať o záväzkoch alebo nepopulárne témy zametať pod koberec.

Jednoducho povedané: podvádzame našu obranyschopnosť. Podvádzame občanov, pretože im nehovoríme pravdu, ako na tom skutočne naša bezpečnosť, naša armáda je. Podvádzame našich vojakov, ktorým neustále niečo sľubujeme, ale ostáva len pri sľuboch.

Dnes jednoducho neplníme plány a záväzky takým tempom, ako by  sme mali. A nepozorujem ani dostatočnú vôľu, aby sme tento stav zmenili.

Preto som požiadal pána ministra, aby tieto otázky predkladal vo vláde naliehavo a nástojčivo. Bude osobitne na ňom, ako v tomto roku pritiahne pozornosť vlády aj verejnosti a nastolí ducha zodpovednosti medzi členmi vlády k otázkam našej bezpečnosti, našej obrany.“

Viac k téme: