Prezident SR odcestoval na stretnutie hláv štátov V4 a Nemecka do Budapešti

Novozvolený prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa na základe pozvania prezidenta Maďarska Jánosa Ádera dnes zúčastní na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 25. výročia udalostí, ktoré viedli k demokratickým spoločenským zmenám v Maďarsku. Stretnutie je súčasťou série obdobných tohtoročných podujatí plánovaných partnermi vo V4 a prezidentom Spolkovej republiky Nemecko. Cieľom je zvýrazniť dôležitosť a vzájomnú prepojenosť udalostí, ktoré sa v krátkom časovom odstupe odohrávali v jednotlivých krajinách strednej Európy a viedli k naštartovaniu demokratizačného procesu nielen v nich ale aj v širšom regionálnom kontexte. V rámci programu v Budapešti sa prezidenti krajín V4 a Nemecka zúčastnia na ceremónii pri hroboch politických obetí revolúcie z roku 1956. Navštívia múzeum Domu teroru, kde sa nachádzajú expozície pripomínajúce obete diktatúr 20. storočia. Súčasťou programu bude i pracovný obed prezidentov.