Prezident SR vyhlásil referendum 7. februára 2015

Dňa 27. augusta kancelária prezidenta prevzala petíciu za vyhlásenie referenda so štyrmi otázkami, ktorú podpísalo 400 tisíc občanov. Po analýze obsahu otázok som nadobudol oprávnené pochybnosti, či ako prezident smiem vyhlásiť takéto referendum, či by som jeho vyhlásením neporušil Ústavu – či sa otázky netýkajú základných práv a slobôd, o ktorých ústava v článku 93 odsek 3 zakazuje konať referendum. Preto som 4. septembra doručil na Ústavný súd podanie, v ktorom som požiadal Ústavný súd o rozhodnutie, či sa otázky z petície týkajú alebo netýkajú základných práv a slobôd, a či referendum s takýmito otázky môžem vyhlásiť. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky som dostal 21. novembra, minulý piatok, teda po 78 dňoch.Toto rozhodnutie potvrdilo opodstatnenosť môjho postupu. Jednu z otázok v petícii Ústavný súd vylúčil z konania referenda – išlo o otázku v pôvodnom poradí pod číslom 3. Po preštudovaní odôvodnenia Ústavného súdu konštatujem, že moje osobné pochybnosti zostali aj v prípade ďalších otázok. K rozhodnutiu a odôvodneniu Ústavného súdu boli pripojené alternatívne stanoviská ústavných sudcov, a predpokladám, že odôvodnenie Ústavného súdu vyvolá diskusiu, vrátane diskusie ústavných právnikov. Ako prezident ale musím rozhodnutie Ústavného súdu rešpektovať. Preto chcem oznámiť, že som dnes podpísal rozhodnutie o vyhlásení referenda s troma otázkami petície občanov – ide o otázky v pôvodnom poradí pod číslom 1, číslom 2 a číslom 4. Dátum jeho konania som určil na 7. februára 2015. Dátum som zvolil s ohľadom na ústavné termíny, dokedy musím vypísať referendum a referendum sa musí konať do 90tich dní od vyhlásenia. Sobota 7. februára sa ukázala byť jediným možným termínom, kedy rodiny s deťmi ešte necestujú na jarné prázdniny, alebo sa z nich nevracajú. Tento dátum som konzultoval s ministrom vnútra, kancelária prezidenta to konzultovala aj so Štatistickým úradom – bol som ubezpečený, že štátne orgány sú pripravené zabezpečiť jeho konanie. Na záver chcem povedať, že posúdením otázok, mojím podaním na Ústavný súd a dnes vyhlásením referenda považujem úlohu prezidenta v tejto veci za ukončenú. A pri tejto príležitosti už iba zopakujem, čo som povedal, už keď som prijal petíciu občanov za vyhlásenie referenda. Veľmi prosím a úprimne si želám, aby diskusia pred referendom – a potom aj referendová kampaň - bola tolerantná, slušná a plná pochopenia z každej strany.