Prezident: Štrajk je krajné riešenie, ale na požiadavkách je zhoda

Domáca politika
Prezident: Štrajk je krajné riešenie, ale na požiadavkách je zhoda

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok prijal Iniciatívu slovenských učiteľov, ktorá organizuje štrajk. Formu protestu, ktorú učitelia zvolili, nazval prezident krajným riešením, ale upozornil, že na ich požiadavkách panuje významná zhoda medzi pedagógmi aj odborníkmi.

Andrej Kiska po stretnutí dôrazne odsúdil zastrašovanie učiteľov, o ktorom ho iniciatíva učiteľov informovala.

„Zástupcovia štrajkového výboru Iniciatívy slovenských učiteľov ma požiadali o stretnutie. Informovali ma o doterajšom priebehu svojho protestu, štrajku, do ktorého sa do dnešného dňa zapojilo podľa ich informácií okolo 11-tisíc učiteľov. Diskutovali sme o požiadavkách učiteľov, ktorých táto iniciatíva reprezentuje a, samozrejme, aj o tom, ako môžem ja ako prezident pomôcť k tomu, aby sa postavenie učiteľov v spoločnosti a kvalita vzdelávania našich detí výrazne zlepšili.

Informovali ma aj o zastrašovaní, čo pokladám za neprípustné v slobodnej demokratickej spoločnosti.

Z nášho osobného rozhovoru mám dobrý pocit v tom zmysle, že tu ide o iniciatívu a že ide o učiteľov, ktorým naozaj úprimne záleží na tom, aby sme venovali školstvu a vzdelávaniu našich detí väčšiu pozornosť. Teda že nejde len o platové požiadavky, ale že aj im dnes ide o viac. Ide o to, či budeme ako štát, ako spoločnosť venovať školstvu a vzdelávaniu našich detí takú pozornosť, akú si zaslúži.

Takáto forma protestu, ktorú títo učitelia zvolili - štrajk - je krajný krok. Nikto z neho nemá radosť - nemajú z neho radosť rodičia, ktorých sa dotýka, a určite ani samotní štrajkujúci učitelia. A ani medzi učiteľmi - myslím všetkými učiteľmi na Slovensku - nepanuje zhoda na tom, akým najlepším spôsobom presadzovať svoje požiadavky takto krátko pred parlamentnými voľbami. Ale myslím si, že významná zhoda určite panuje na obsahu požiadaviek, ktoré táto iniciatíva nastolila. Nielen medzi pedagógmi, ale aj medzi odborníkmi, ktorí dlhodobo upozorňujú, že máme v našom školstve dlhodobo nakopené a dlhodobo neriešené problémy.

Ako prezident nemám také právomoci, aby som mohol vyjednávať o jednotlivých požiadavkách tejto iniciatívy, alebo uzatvárať dohody. Môžem iba povedať svoje presvedčenie, že do školstva potrebujeme nielen investovať viac prostriedkov, ale že v ňom potrebujeme aj hlbšie zmeny – a že toto sa nestane, pokiaľ sa úroveň a kvalita nášho školstva nestane prioritou budúcej vlády. A pokiaľ sa veľmi konkrétne záväzky - teda nielen všeobecné prísľuby, ale veľmi konkrétne predstavy a záväzky - nestanú obsahom programového vyhlásenia budúcej vlády.

Preto si myslím, že dnes, 36 dní pred parlamentnými voľbami sú adresátom týchto požiadaviek všetky politické strany uchádzajúce sa o dôveru voličov. Teda vláda a politická strana, ktorá mala a má zodpovednosť v tomto období - ale aj všetky politické strany s ambíciou byť v budúcom parlamente a spravovať Slovensko - by mali jasne, konkrétne a presvedčivo povedať svoju predstavu nielen učiteľom, ale aj celej verejnosti. Ako konkrétne si predstavujú, aby sme u násvrátili úctu k vzdelaniu, úctu k učiteľom. Aby školstvo a vzdelanie dostali u nás takú veľkú váhu, ako veľmi si každý z nás želáme úspešnú budúcnosť pre naše deti. Lebo to je predovšetkým o nich - o našich deťoch. Čo naozaj užitočné sme pre ne ochotní urobiť. My všetci spolu s učiteľmi.“