Prezident udelil milosť matke nevyliečiteľne chorého syna

Prezident udelil milosť matke nevyliečiteľne chorého syna

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok 4. apríla 2019 udelil podmienečnú milosť 31-ročnej žene, ktorej 9-ročný syn trpí nevyliečiteľným onkologickým ochorením a ďalšími vážnymi ochoreniami.

Žena je matkou štyroch maloletých detí. Zdravotný stav 9-ročného syna sa stále zhoršuje a vyžaduje si náročnú celodennú starostlivosť. Kvôli ochoreniu musia jeho pokožku plne chrániť pred slnečným žiarením.

Prezident pri posudzovaní žiadosti o milosť prihliadol na ťažkú situáciu rodiny a na negatívny dopad, ktorý by malo na deti odlúčenie od matky. Odsúdenej odpustil súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 roky, právoplatne uložený súdom v roku 2018. Žena sa v roku 2008 pod tlakom závislého bývalého manžela dopustila trestného činu úverového podvodu vo výške zhruba 6700 eur, okrem toho bola v roku 2008 dvakrát právoplatne odsúdená. Od spáchania skutkov uplynulo viac ako 10 rokov a žena odvtedy vedie bezúhonný život.

Andrej Kiska udelil žene milosť pod podmienkou, že po dobu 5 rokov od udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin a zároveň v lehote do 5 rokov nahradí škodu, ktorú spôsobila. Prezident postupoval podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.