Prezident udelil milosť nevyliečiteľne chorému mužovi

Prezident udelil milosť nevyliečiteľne chorému mužovi

Prezident Andrej Kiska udelil 29. 11. 2018 individuálnu milosť 79-ročnému mužovi, ktorý trpí nevyliečiteľným onkologickým ochorením.

Prezident odpustil odsúdenému dva nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov a 16 mesiacov, ktoré mu boli právoplatne uložené súdom za opakované spáchanie prečinu krádeže – neoprávnené odbery elektrickej energie.

Podľa správy o zdravotnom stave odsúdeného je jeho život v bezprostrednom ohrození a nie je predpoklad na zlepšenie onkologického ochorenia, ani na dlhodobé udržanie ochorenia v súčasnom štádiu a rozsahu. Výkon trestov odňatia slobody by bol vzhľadom na vážny zdravotný stav a vysoký vek odsúdeného značne komplikovaný.

Andrej Kiska pri posudzovaní žiadosti o milosť prihliadol tiež na skutočnosť, že odsúdený muž pred spáchaním uvedených skutkov viedol takmer 30 rokov bezúhonný život, v súčasnosti proti nemu nie je vedené žiadne trestné stíhanie a ani priestupkové konanie.

Prezident pri udeľovaní milosti postupoval podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 Trestného poriadku.