Prezident udelil štátne vyznamenania 15 ženám a 15 mužom

Prezident udelil štátne vyznamenania 15 ženám a 15 mužom

Prezident Andrej Kiska v utorok 8. januára udelil štátne vyznamenania 30 osobnostiam.

„Zišli sme sa tu dnes, aby sme oslávili život a dielo pätnástich žien a pätnástich mužov. Aby sme vzdali hold ich poctivej práci, nevšednému talentu, osobnej odvahe či výnimočnému prínosu pre našu krajinu. Je pre mňa osobným potešením a veľkou cťou v mene Slovenskej republiky udeliť najvyššie štátne ocenenia 30 ľuďom, vďaka ktorým je naša krajina lepším, krajším, múdrejším, slušnejším i spravodlivejším miestom pre život nás všetkých.
 
Slovenská republika oslavuje 26 rokov od svojho vzniku. Je milou, dôstojnou a  zároveň dôležitou tradíciou pri príležitosti narodenín moderného demokratického Slovenska vyznamenať osobnosti,
ktoré významne prispeli k zdravému rozvoju našej krajiny, jej slobody, kultúrnosti a prosperity. Je to šanca vyzdvihnúť zásluhy žien a mužov najlepšie reprezentujúcich hodnoty, na ktorých naša spoločnosť stojí a ktorými by sme sa mali riadiť pri našom spolunažívaní. Tak ako každý rok bol výber ťažký, pretože tých, ktorí by si dnes ocenenie zaslúžili je na Slovensku  určite viac. Známych ale aj menej známych občanov našej krajiny na ktorých môžeme byť právom hrdí.

O to väčšmi ma teší, že sa mi dnes ako prezidentovi opäť dostalo cti oceniť nielen výnimočné individuálne výkony. Ale niečo dôležitejšie. Môžem vyznamenať ľudí, ktorí v nás vzbudzujú hrdosť, podnecujú lásku k Slovensku. Ľudí, ktorých životné príbehy napĺňajú príbeh našej krajiny sebavedomím, rešpektom i citom. Skutočných lídrov, ktorí ukazujú ako riešiť problémy, prekonávať prekážky, inšpirovať ostatných. Ľudí, ktorí pomáhajú tvoriť, chrániť a rozvíjať spoločnú identitu Slovenskej republiky.

V tomto roku si pripomenieme 30. výročie najdôležitejšej udalosti v moderných dejinách našej krajiny. V novembri 1989 sme sa zbavili režimu, ktorý šliapal po našich právach a slobodách. Vďaka odvahe, spoločnému úsiliu a schopnosti správne sa rozhodnúť sme súčasťou slobodnej demokratickej Európy.

Som veľmi rád, že sa môžem v mene občanov Slovenskej republiky  poďakovať ľuďom, ktorí v kritických okamihoch prejavili statočnosť a odvahu vzdorovať zlu.

Dnes mám tú česť tiež oceniť slobodnú umeleckú tvorivosť, športovú súťaživosť a vytrvalosť.
        
Prejaviť rešpekt k ochote postaviť sa za spravodlivosť a slušnosť. Znova si pripomenúť,  že ako spoločnosť sme iba takí silní a úspešní, ako účinne sa dokážeme postarať o tých najslabších a najzraniteľnejších spomedzi nás. Či už ide o jednotlivcov alebo celé komunity, ktoré potrebujú našu pozornosť a našu pomoc.

Je mi cťou podporiť dnes vynaliezavosť, zvedavosť, túžbu po pravde a poznaní. Vďaka nim lepšie rozumieme svetu, v ktorom žijeme a lepšie sa dokážeme pripraviť na to, čo nás čaká.

Ďakujem vám v mene občanov Slovenskej republiky, ktorých dnes ako prezident zastupujem.  Ďakujem vám za výnimočné zážitky a radosť, ktorú nám prinášate. Ďakujem vám za inšpiráciu, ktorou nás motivujete a poznanie, ktorým nás obohacujete. Ďakujem vám, že nám pomáhate byť lepšími ľuďmi, lepšou spoločnosťou, lepšou krajinou.“

MENOVYZNAMENANIEZÁSLUHY
Josef Abrhám
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy
...za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, výtvarného umenia a dizajnu.
Dagmar Burešová
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti práva a za všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Radoslav Danilák
Pribinov kríž I. triedy
...za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky v oblasti podnikania a informačných technológií.
Jana Dubovcová
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva.
Alexej Fulmek
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o budovanie demokratickej spoločnosti a o rozvoj vydavateľskej činnosti.
Daniela Hantuchová
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Peter Hunčík
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti.
Pavel Cheben
Pribinov kríž I. triedy
...za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie a optiky.
Mária Jasenková
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti prevencie zdravia.
Jana Juráňová
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti.
Darina Kárová
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a divadelného umenia a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Ján Kuciak
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti žurnalistiky.
Zuzana Kumanová
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti etnografie a histórie.
Ľubomír Longauer
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, výtvarného umenia a dizajnu.
Dušan Mitana
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj oblasti kultúry, básnickej tvorby a literárnej činnosti.
Svetozár Naďovič
Rad Ľudovíta Štúra (vojenský) I. triedy...za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky.
Mária Omastová
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti chémie polymérov.
Klára Orgovánová
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd.
Roman Patkoló
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti interpretačného umenia.
Veronika Racková
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti prevencie zdravia a misionárskej činnosti.
Ladislav Snopko
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o budovanie demokratickej spoločnosti a o rozvoj v oblasti kultúry.
Richard Stanke
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia.
Marián Valko
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti fyzikálnej chémie.
Magdaléna Vášáryová
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia, medzinárodných vzťahov a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Veronika Velez Zuzulová
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Gyula Zalabai
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti šľachtiteľstva.
Katarína Zavacká
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj v oblasti právnych vied.
Miroslav Žbirka
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti populárnej hudby.
Jana Želibská
Pribinov kríž I. triedy...za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia.
Zuzana Žirková
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy...za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.