Prezident v Deň Ústavy upozorňuje na ústavný súd

Spravodlivosť
Prezident v Deň Ústavy upozorňuje na ústavný súd

Prezident Andrej Kiska ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky:

„Dnes si pripomíname prijatie ústavy Slovenskej republiky — základného zákona, ktorý našu krajinu definuje ako demokratický a právny štát. Taký, v ktorom pravidlá zaväzujú všetkých rovnako a ktorý rešpektuje, chráni a vymáha ľudské a základné práva každého jednotlivca.

Rok, v ktorom si pripomíname dvadsiate piate výročie vzniku Slovenskej republiky, je — žiaľ — aj rokom, v ktorom sa dôvera v spravodlivosť a právny štát otriasa v základoch. Je rokom, v ktorom verejnosť viac než v minulosti cíti, že na Slovensku právo neplatí pre všetkých rovnako a nechráni všetkých rovnako.

Som preto presvedčený, že najlepším vyjadrením úprimnej úcty k ústave sú skutky, ktoré dôveru ľudí v spravodlivosť a právny štát na Slovensku dokážu postupne obnoviť a udržať. Príležitostí bude v krátkom čase dostatok, napríklad keď budú zodpovední politici rozhodovať o zmenách v polícii či na ústavnom súde.

Rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky však znamená aj záväzok nekriviť proces prijímania nových pravidiel a vždy poctivo zvažovať či existujú také závažné dôvody, pre ktoré je potrebné jej znenie meniť. Pretože rešpekt k ústave, k ústavným tradíciám vytvoríme iba pokorou pred jej obsahom, duchom a hodnotami, na ktorých stojí. Nie ohýbaním základného zákona štátu pre potreby politického marketingu, ani jeho zapĺňaním vatou a deklaráciami, ktoré základy fungovania právneho štátu nijako nezlepšujú.

A napokon, úctu k ústave vyjadrujeme aj tým, akú silu a kvalitu dáme úradom a inštitúciám, ktoré majú vymáhať spravodlivosť a chrániť základné práva ľudí — aj tých najslabších a najzraniteľnejších, na samom okraji spoločnosti.

Hoci si deň vzniku ústavy pripomíname dnes, skutočná príležitosť osláviť jej význam pre Slovenskú republiku a budúcnosť právneho štátu sa naskytne o niekoľko mesiacov.

Viem, že téma voľby nových ústavných sudcov nebudí takú veľkú pozornosť verejnosti ako iné pálčivé problémy našej spoločnosti. Ale existuje málo dôležitejších pilierov spravodlivej spoločnosti a právneho štátu ako je ústavný súd. Preto je dôležité, aby na ňom pôsobili a rozhodovali výnimočne kvalifikovaní, morálne spôsobilí, ale tiež úplne nezávislí sudcovia a sudkyne.

Súčasná politická reprezentácia bude vyberať väčšinu sudcov a sudkýň ústavného súdu. Ak sa nič nezmení, najbližšia príležitosť zlepšiť kvalitu ústavného súdu — a tým aj dôveru verejnosti v ochotu vedenia štátu chrániť právo a spravodlivosť — bude o dvanásť rokov, o štyri volebné obdobia.

Postoj k snahám o zlepšenie výberu sudcov a sudkýň preto bude oveľa výstižnejším signálom úcty k ústave Slovenskej republiky ako všetky slová, ktoré dnes politici ku Dňu Ústavy povedia.“