Prezident v Gelnici: Akčný plán má slabé výsledky

Prezident v Gelnici: Akčný plán má slabé výsledky

Prezident Andrej Kiska v pondelok pracovne navštívil Gelnicu, kde sa stretol s vedením mesta, diskutoval so študentmi gymnázia a navštívil spoločnosť Klauke.

Hlavnou témou bolo, ako pomôcť menej rozvinutému regiónu, o čom sa prezident rozprával aj v obci Prakovce s miestnymi starostami a predstaviteľmi firiem.

„Od začiatku roka sa snažím veľa chodiť po regiónoch a počúvať, čo ľudí trápi, čo ich bolí. Tento región je - nazval by som to - zakliaty svet. Na rozdiel od regiónov s nezamestnanosťou 2-3 percentá je tu skoro 13 percent.

Problémy sa tu kopia. Školstvo. Gymnázium, ktoré bude tento rok sláviť 70 rokov, má strašne málo žiakov. Deti chodia študovať do Spišskej Novej Vsi, do Košíc a je otázkou, ako vlastne udržať gymnázium.

Majú tu obrovský problém so zdravotníctvom. Nemocnica, ktorá bola v minulosti polohou a všetkým veľmi funkčná, žiaľ, už zďaleka nenapĺňa potreby ľudí a tí musia chodiť do Krompách. Z Gelnice to možno nie je až tak ďaleko, ale Gelnica je spádovým mestom a prísť do nej z okolitých dediniek je aj 40 minút.

Pravdaže je tu problém nezamestnanosti. Veľmi som ocenil akčný program, ktorý pripravila vláda na podporu málo rozvinutých oblastí a okresov. Medzi ne patrí aj okres. Žiaľ, v praxi sa ani zďaleka nepodarilo priblížiť plánom, ktoré tento akčný plán má.

Aj s pánom primátorom sme diskutovali o tom, že zatiaľ čo sa tento akčný plán bude schovaľovať v marci, už pri jeho príprave cíti, že to zďaleka nenaplní potreby, ktoré sú. Spolufinancovanie obecných podnikov. Zamestnávanie ľudí, ktorí chcú pracovať. Pán primátor potvrdil, že je tu kope ľudí vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí by chceli pracovať, len tú prácu nemajú. Práve obecné podniky by na to mali slúžiť, ale podpora pre ne chýba.

Som z toho dosť sklamaný a verím, že sa pri akčnom pláne podarí zamyslieť nad tým, či skutočne spĺňa to, prečo bol vytvorený. Jeho prijatie som veľmi ocenil, ale reálne výsledky sú, žiaľ, veľmi mizivé.

Toto všetko určite bude témou pri rozhovoroch s príslušnými ministrami. Menej rozvinuté regióny potrebujú našu sústredenú, nebyrokratickú a priamu podporu.“