Prezident vetoval novelu o ÚPN a zákon o štátnych cenách

Prezident vetoval novelu o ÚPN a zákon o štátnych cenách

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil 3. októbra Národnej rade SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o Ústave pamäti národa (ÚPN) aj zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.

Podľa novely zákona o ÚPN by sa jeho štatutárnym orgánom stala správna rada. Predseda správnej rady by tak len koordinoval jej činnosť a konal v jej mene navonok. Z obsahu schváleného zákona však nie je zrejmé, ako bude správna rada vykonávať všetky právne úkony, ktoré ako štatutárny orgán vykonávať má. 

Prezident argumentuje, že to oslabuje zodpovednosť za riadenie a činnosť celého ÚPN. Zároveň pripomína, že slovenský právny poriadok pri inštitúciách verejnoprávneho typu nepozná takúto formu riadenia prostredníctvom kolektívneho štatutárneho orgánu.

Upozorňuje tiež, že novela zákona zavádza nový dôvod na odvolanie člena správnej rady, a to na základe neurčito formulovaných „nedostatkov“ pri plnení si povinností. Vytvára sa tým priestor na svojvoľné rozhodovanie o odvolávaní členov správnej rady bez toho, aby sa proti tomu mohli účinne brániť.

Prezident navrhuje, aby Národná rada SR pri opätovnom prerokovaní schválila novelu zákona so zmenami.

Pri zákone o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka argumentuje Andrej Kiska, že ich forma a obsahové zameranie sú totožné ako pri štátnych vyznamenaniach. Bez ohľadu na to, že navrhovaný zákon používa pojem „štátna cena,“  podľa prezidenta SR to nemení podstatu a účel takejto ceny ako štátneho vyznamenania. 

Schválený zákon je preto podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou SR. Podľa platného a účinného znenia ústavy môže štátne vyznamenania udeľovať iba prezident SR, prípadne na to môže splnomocniť iný orgán. Bez takéhoto splnomocnenia nemá žiaden iný ústavný orgán — ani predseda parlamentu, ani predseda vlády — ústavou zverenú právomoc udeľovať vyznamenania. 

Prezident navrhuje, aby Národná rada SR pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.

Celé znenie vrátenia novely o ÚPN by Kancelária prezidenta SR on Scribd

Celé znenie vrátenia zákona o štátnych cenách by Kancelária prezidenta SR on Scribd