Prezident vetoval novelu zákona o registrácii cirkví

Náboženstvo
Prezident vetoval novelu zákona o registrácii cirkví

Prezident SR Andrej Kiska vrátil Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorú parlament prijal 30. novembra 2016. 

Poslancom navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní zákon odmietli ako celok. Ako dôvod prezident uviedol, že novela neprimerane zasahuje do základných práv a slobôd garantovaných ústavou SR.

Deklarovaným cieľom novely malo byť podľa predkladateľov eliminovať „špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností“ s cieľom získať finančné príspevky od štátu. V mene toho schválený zákon zvýšil minimálny počet plnoletých členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20-tisíc členov na 50-tisíc členov. 

Podľa Andreja Kisku predkladatelia nepreukázali, že riziko podvodov pri registrácii nových cirkví alebo náboženských spoločností sa zvyšuje. Zároveň nevysvetlili, prečo nepostačuje na ich odhaľovanie súčasná úprava. Od predchádzajúceho sprísnenia zákona v roku 2007 ministerstvo kultúry zaznamenalo len jeden pokus o podvodnú registráciu pomocou falošných podpisov. Zároveň nebola v tomto období zaregistrovaná žiadna nová cirkev ani náboženská spoločnosť. 

Zásah do základných práv a slobôd garantovaných ústavou považuje hlava štátu za neprimeraný aj preto, lebo podmienku 50-tisíc členov podľa posledného sčítania ľudu na Slovensku plnia len 4 z 18 v minulosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Táto podmienka je zároveň neprimeraná aj pri porovnaní so zákonnými úpravami v iných členských krajinách EÚ.

Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva je podľa rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva jedným zo základov demokratickej spoločnosti. Akýkoľvek zásah do tohto základného práva musí byť v demokratickej spoločnosti nevyhnutný na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných. 

„Zvýšenie počtu členov podľa schváleného zákona nie je nevyhnutné ani primerané sledovanému cieľu, ktorým je zabrániť špekulatívnym registráciám,“ zdôraznil prezident  Kiska. Uvádzané dôvody podľa neho nie sú ani relevantné, ani postačujúce pre takýto zásah do základných práv a slobôd garantovaných ústavou SR aj Európskym dohovorom o ľudských právach.

Vrátenie zákona o cirkvách a náboženských spoločnostiach