Prezident vetoval zákon obmedzujúci verejnú kontrolu súdnych rozhodnutí

Spravodlivosť
Prezident vetoval zákon obmedzujúci verejnú kontrolu súdnych rozhodnutí

Prezident SR Andrej Kiska vetoval novelu zákona o súdoch, ktorá významne obmedzuje verejnú kontrolu súdnych rozhodnutí.

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky prezident vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 20. júna 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prezident navrhol poslancom parlamentu, aby zákon neprijali ako celok, keďže jeho obsah je v rozpore s princípmi právneho štátu.

Schválený zákon rozširuje okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí. Ide napríklad o súhlas súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlas na odpočúvanie a podobne. Zaniká tým možnosť verejnej kontroly obzvlášť citlivých rozhodnutí súdov, ktoré výrazne zasahujú do viacerých základných práv a slobôd jednotlivcov.

„Odstránenie takejto verejnej kontroly musí byť vždy odôvodnené objektívnymi a dokázateľnými skutočnosťami,“ zdôraznil prezident Kiska. Upozornil, že vláda SR, ani národná rada existenciu mimoriadnych okolností, ani ohrozenie bezpečnosti, ktoré mali viesť k schváleniu zákona, nijako nezdôvodnili. Navyše, novela nebola ani predmetom pripomienkového konania.

Podľa prezidenta doterajšie viac ako šesťročné skúsenosti s uplatňovaním slobodného prístupu k informáciám v prípade dotknutých súdnych rozhodnutí nenaznačujú žiadne ohrozenie bezpečnosti. Naopak, zákon prispieva k transparentnosti a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a ich účinnej kontrole.

Spôsob navrhnutia a schválenia zákona podľa hlavy štátu vedie k záveru, že „jeho zamlčaným účelom je snaha obmedziť verejnú kontrolu závažnej rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky“.

Prezident Kiska preto novelu považuje za neprimeraný zásah do zmyslu a podstaty základného práva na informácie chráneného ústavou SR.

Veto novely zákona o súdoch - Kancelária prezidenta SR on Scribd