Prezident vrátil do parlamentu novelu zákona o zdravotnej starostlivosti

Zahraničná politika
Prezident vrátil do parlamentu novelu zákona o zdravotnej starostlivosti

Prezident Andrej Kiska vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa novelizuje aj zákon o zdravotnom poistení.

Niekoľko mesiacov pripravovaný zákon navrhoval zmeny týkajúce sa poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenia systému elektronického zdravotníctva, obhliadok mŕtvych tiel či financovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadeniach sociálnych služieb. Zdravotnícky výbor parlamentu v spoločnej správe predložil 92 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Medzi schválenými pozmeňujúcimi návrhmi je aj zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov.

Andrej Kiska vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona uviedol: „Ako prezidentovi Slovenskej republiky mi z čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva povinnosť svojím rozhodovaním zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, medzi ktoré patrí aj národná rada pri plnení svojej základnej ústavnej role prijímania zákonov. Riadny zákonodarný proces, ktorý zahŕňa všetky prvky posudzovania dopadov, odôvodňovania návrhu a diskusie o ňom, slúži ako garancia kvality, dôveryhodnosti a legitimity prijímanej legislatívy.“

„Zrušením odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov formou schválenia pozmeňujúceho návrhu výboru národnej rady pre zdravotníctvo však došlo k nežiaducemu javu, keď legislatívna úprava s potenciálnym dopadom v desiatkách miliónov eur a vplyvom na zamestnanosť najzraniteľnejšej skupiny zamestnancov bola bezdôvodne prijatá bez riadnej verejnej diskusie a bez dôsledného posúdenia jej následkov. Došlo tým k zúženiu priestoru na efektívnu kontrolu legislatívneho procesu,“ dodáva prezident.
 
Prijatie takej zásadnej zmeny, akou je zrušenie odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov, ktorej dopad je odhadovaný pre rok 2018 vo výške 102,8 milióna eur, a to prostredníctvom schváleného pozmeňujúceho návrhu zdravotnického výboru, považuje hlava štátu za neodôvodnené a neprijateľné. Preto navrhuje zákonodarnému orgánu, aby zákon pri opätovnom prerokovaní schválil so zmenami uvedenými v časti V rozhodnutia. 

Celý text vrátenia novely - zdravotná starostlivosť by Kancelária prezidenta SR on Scribd