Prezident vrátil Národnej rade novelu týkajúcu sa reštaurovania

Kultúra
Prezident vrátil Národnej rade novelu týkajúcu sa reštaurovania

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 3. 12. 2015 podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 11. 11. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhol poslancom parlamentu, aby pri opätovnom prerokovaní schválili zákon so zmenami.

Právna norma rozširuje okruh osôb, ktoré môžu reštaurovať výtvarné diela alebo národné kultúrne pamiatky, aj o zamestnancov Pamiatkového úradu. Vytvára tak situáciu, že Pamiatkový úrad nebude pri reštaurovaní len rozhodovať, ale aj sám seba kontrolovať. Prezident preto navrhuje vypustiť zo schváleného zákona možnosť vykonávania reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov Pamiatkovým úradom.

Podľa Andreja Kisku tiež zo zákona vyplýva, že nároky na zamestnancov Pamiatkového úradu, ktorí by mali reštaurovať pamiatky, by boli nižšie ako nároky na členov Komory reštaurátorov. „Táto skutočnosť spôsobuje nerovnaké podmienky v oblasti kvalifikačných predpokladov pre vykonávanie reštaurovania,“ argumentuje prezident v zdôvodnení vrátenia zákona.

Celý text vrátenia zákona