Prezident vrátil novelu zákona o ÚRSO

Prezident vrátil novelu zákona o ÚRSO

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Vo svojom rozhodnutí hlava štátu poukazuje na dve oblasti schválených zákonných zmien, ktoré zásadne oslabujú nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pri cenovej regulácii.

Po prvé tým, že predsedu úradu už nemá vymenúvať a odvolávať prezident, ale vláda, čím sa ešte viac stane predseda úradu závislým od vlády a jej politického tlaku. A po druhé tým, že účastníkom konania vo vybraných cenových konaniach bude aj Ministerstvo hospodárstva SR alebo Ministerstvo životného prostredia SR.

Tieto zmeny by v prípade nadobudnutia účinnosti schválenej novely zákona výrazne zasiahli do nezávislosti úradu a rozhodovania o cenách energií, čo je v priamom rozpore s harmonizačnými pravidlami smerníc Európskej únie.

Preto prezident Kiska navrhuje zákonodarnému orgánu, aby pri opätovnom prerokovaní schválil zákon so zmenami, ktoré nebudú v rozpore s právom EÚ a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky v oblasti cenovej regulácie.

Hlava štátu považuje schválený zákon za premárnenú príležitosť. Riešenie nedostatočnej regulácie podľa neho rozhodne nespočíva v znížení nezávislosti regulátora. „Problémom je zle formulovaná stratégia, protichodné ciele, konflikty záujmov, netransparentné pravidlá a slabá kontrola regulovaných subjektov,“ zdôraznil prezident Kiska. To je podľa neho dôvod, prečo domácnosti aj firmy na Slovensku platia jedny z najvyšších poplatkov za distribúciu elektriny v EÚ.

ÚRSO - celý text vrátenia zákona