Prezident vrátil poslancom novelu zákona o sociálnych službách

Prezident vrátil poslancom novelu zákona o sociálnych službách

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR novelu zákona o sociálnych službách, ktorú parlament prijal 30. novembra 2016. 

Poslancom navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní vypustili tie body, ktoré ustanovujú novú sociálnu službu zameranú na zosúlaďovanie pracovného života a rodinného života.  

Ako dôvod prezident uviedol, že spôsob zavedenia tejto služby je neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa neho je nevyhnutné vytvoriť dostatočný priestor posúdiť túto problematiku nanovo a komplexne.

Prezident považuje za pozitívny signál, že po dlhom období faktickej nečinnosti a nezáujmu zo strany štátu o vytváranie podmienok pre starostlivosť o deti do troch rokov bol pripravený zákon, ktorého ambíciou je takúto verejnú službu definovať a regulovať. „Schválený zákon je však prejavom obmedzeného pohľadu jedného rezortu na starostlivosť o deti v ranom detstve,“ zdôraznil Andrej Kiska.

Podľa schváleného zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole.

Toto obmedzenie má pri zúženom chápaní služby štátu len ako sociálnej služby pre rodičov, ktorí pracujú alebo študujú, svoju vnútornú logiku. „Ale výhody starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve nie sú viazané iba na to, že rodičia môžu chodiť do práce, alebo do školy, pretože majú možnosť umiestniť dieťa do detských jaslí,“ zdôraznila hlava štátu.

Skutočnými a najdôležitejšími koncovými užívateľmi tejto služby by mali byť samotné deti. Slovensko patrí v rámci OECD medzi najhoršie krajiny z hľadiska negatívneho vplyvu znevýhodneného prostredia na výsledky žiakov v škole a ich neskorší dospelý život. Účinným spôsobom, ako proti tomu zakročiť, je včasný zásah poskytovaním komplexu sociálnych, vzdelávacích a iných služieb už v ranom detstve. 

„Obmedzenie novej sociálnej služby na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života rodičov preto diskriminuje niektoré deti v prístupe k službám, ktoré môžu významne ovplyvniť kvalitu ich života v dospelosti,” uviedol prezident Kiska. 

Podľa prezidenta nemožno ignorovať ani  problém dostupnosti zariadení, ako sú detské jasle. „O kvalite poskytovanej služby bude mať skutočný zmysel hovoriť iba v prípade, ak bude zároveň dostupná. V opačnom prípade štát garantuje kvalitu služby pre mnohých potenciálnych príjemcov iba na papieri,” dodal prezident SR vo svojom rozhodnutí vetovať zákon.

Celý text - vrátenie novely zákona o sociálnych službách