Prezident vymenoval 19 profesorov: Nepoľavte z nárokov

Domáca politika
Prezident vymenoval 19 profesorov: Nepoľavte z nárokov

Prezident Andrej Kiska v utorok vymenoval 19 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl.

„Chcel by som vám zablahoželať k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického, či umelecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku získať. A zároveň vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí vám na ceste k nemu pomáhali, podporovali vás a vytvárali vám toľko potrebný čas, priestor i zázemie.

Vaše menovanie je vyjadrením kvalít pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Ale je to aj nespochybniteľný záväzok do budúcnosti. Že v ďalšej pedagogickej práci budete študentov nielen sprevádzať súčasným poznaním sveta, ale že v nich prebudíte zvedavosť hľadať odpovede na dosiaľ nezodpovedané otázky ich študijných odborov a programov. A budete k nim pristupovať so záujmom nielen o to, akými sú študentmi, ale predovšetkým o to, akými sú ľuďmi.

Je to tiež záväzok, že vo vašej práci nepoľavíte z kritérií a nárokov – na seba samých, vašich kolegov i študentov. Najmä od Vás závisí, či bude kvalita našich vysokých škôl a výkony slovenskej vedy stúpať, alebo sa budeme — až na niekoľko cenných výnimiek — ponevierať kdesi v priemernosti, či podpriemernosti. A spokojní s tým, čo robíme dnes, zanedbáme to, čo by sme mohli a mali robiť zajtra.

Očakávam preto, že Váš hlas, pani profesorky a páni profesori, bude jasne počuť. Je vašou úlohou pomenovať problémy, pomáhať hľadať riešenia a na ich presadzovaní spolupracovať s tými, ktorí sú za to politicky zodpovední.

Preto mi, na záver, dovoľte ešte raz zdôrazniť, že v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku vnímam Vašu úlohu ako zásadnú a nenahraditeľnú. A pri jej plnení Vám želám veľa šťastia v osobnom živote a dostatok energie, nápadov a trpezlivosti v pracovnom a akademickom živote.“

MENOODBOR
František Ábelevanjelická teológia
Albert Breierbiochémia
Anton Dulakobčianske právo
Soňa Fraňováfarmakológia
Ľudovít Hajdukmasmediálne štúdiá
Marcel Harakaľvojenské spojovacie a informačné systémy
Jarmila Chovancováfilozofia
Monika Jankechováošetrovateľstvo
Ondrej Kaščákpedagogika
Ivan Kotuliakaplikovaná informatika
Alena Kozákovámechatronika
Lucia Kurilovskátrestné právo
Mojmír Mamojkaobchodné a finančné právo
František Ondriskalaboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Kamil Pohlodekgynekológia a pôrodníctvo
Peter Poláktrestné právo
Danica Rosinovámechatronika
Mária Srebalovásprávne právo
Ingrid Tonhajzerovánormálna a patologická fyziológia