Prezident vymenoval 20 profesorov, apeloval na vzdelávanie mladých

Domáca politika
Prezident vymenoval 20 profesorov, apeloval na vzdelávanie mladých

Prezident Andrej Kiska v stredu vymenoval dvadsať vysokoškolských profesorov.

„Dovoľte mi, v prvom rade, zablahoželať všetkým vám k dosiahnutiu profesorského titulu. Vám osobne, ale aj všetkým tým, ktorí Vám na ceste k nemu pomáhali. Všetkým, ktorí vám na to vytvárali priestor a čas.

Myslím si, že dnes o tom niet žiadneho väčšieho sporu: že práve kvalita našich škôl, od tých materských až po vysoké, významne ovplyvňuje to, akou krajinou Slovensko je. Aký je jej charakter, akou môže byť, ale najmä – akou chce byť.

V oboch týchto oblastiach vidím úlohu Vás, vážené panie profesorky a profesori, ako vážnu a nezastupiteľnú. A odteraz aj s váhou najvyššieho vedecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku dosiahnuť.

Pretože dnes viac než kedykoľvek predtým potrebujeme, aby z našich vysokých škôl vychádzali mladí ľudia zdatní nielen vo svojich odboroch. Ale hlavne schopní rozlišovať pravdy od lží, informácie a ich dôveryhodné zdroje od manipulácií a poloprávd. Ľudia čestní a poctiví. Takí, pre ktorých nebude najjednoduchšie riešenie vždy prvou voľbou. A takí, ktorí vedia, že nie závisť, ale pomoc iným a dobroprajnosť je to, čo robí ľudí šťastnejšími.

Aj preto s istým napätím očakávame návrh ministerstva, z ktorého by sme sa mali dozvedieť, ako chceme, aby naše vysoké školy, ale aj veda a výskum vyzerali za desať rokov. Ciele, ku ktorým by sme sa mali postupne približovať a napĺňať ich.

Preto mi dovoľte, aby som aj vás, vážené panie profesorky a profesori požiadal, aby ste sa do tejto diskusie zapojili. A hľadali spolu s ostatnými – Vašimi študentmi, ich rodičmi, ale aj s vládou a parlamentom – dobré, hoci možno aj neľahké riešenia pre skutočne kvalitnejšie vysoké školy na Slovensku.

K tomuto všetkému vám želám veľa šťastia v osobnom, a dostatok energie v pracovnom a akademickom živote.“

PROFESOR/PROFESORKAODBOR
Ján Dercochemické inžinierstvo
Svetlana Ficováobčianske právo
Katarína Fichnovámasmediálne štúdiá
Ivan Gerátdejiny a teória umenia
Miroslav Grajcarfyzika
Peter Halamavšeobecná a experimentálna psychológia
Eva Hanulákováobchod a marketing
Jozef Haštosociálna práca
Jana Jurkovičováverejné zdravotníctvo
Branislav Kollárneurológia
Zuzana Krištúfkováverejné zdravotníctvo
Vladimír Oleárverejné zdravotníctvo
Martin Péčbiológia
Jana Plevkovánormálna a patologická fyziológia
Hana Pravdovámasmediálne štúdiá
Roman Rakochrana osôb a majetku
Monika Rychtárikovápozemné stavby
Milan Tučekverejné zdravotníctvo
Tibor Uhríndizajn
Paweł Żukowskielektrotechnológie a materiály