Prezident vymenoval 22 nových sudcov

Spravodlivosť
Prezident vymenoval 22 nových sudcov

Prezident Andrej Kiska v pondelok vymenoval 22 sudcov bez časového obmedzenia:

„Zložením sľubu ste sa pred chvíľou stali novými sudkyňami a sudcami Slovenskej republiky. Vybrali ste si povolanie, v ktorom od vašej  profesionality, autority a morálky závisí, či ľudia na Slovensku budú veriť v spravodlivosť.  Či budú veriť vo vládu zákona a rovnosť pred zákonom. Aj od výsledkov vašej práce, od vašich každodenných rozhodnutí bude závisieť, ako budeme na Slovensku dôverovať sile a prednostiam demokratického právneho štátu.

Želám vám úspešnú osobnú kariéru na vašich nových pôsobiskách. Želám vám, aby ste sa stali váženými členmi, prirodzenými a zaslúženými autoritami v komunite, v ktorej budete vo funkcii sudcu pôsobiť. Každý z vás jednotlivo, ale aj vy všetci spolu ako generácia sudkýň a sudcov, ktorá vykonáva svoju prácu s pokorou k vlastnému výsadnému postaveniu, ale aj voči ľuďom našej republiky, ktorí súdnictvu také významné postavenie dali.

Pri každom menovaní nových sudcov a sudkýň zdôrazňujem, že generačná výmena v súdnictve je súčasťou úsilia o  zvýšenie dôvery verejnosti k systému spravodlivosti v našej krajine.  Všetci vieme, že dôvera verejnosti je krehká záležitosť a závisí od množstva vecí — vrátane správania sa, konania a rozhodnutí prezidenta, členov vlády,  poslancov parlamentu a ďalších. Rozumiem výhrade, že politici si na Slovensku nerobili svoju prácu, čo sa týka posilňovania viery v spravodlivosť, práve najlepšie.

Ale zároveň si myslím, že vaša profesia má vytvorené všetky predpoklady na to, aby v nej sudkyňa alebo sudca mohli vykonávať svoju prácu profesionálne, poctivo a nezávislo. Preto je aj moja výzva k Vám ako novým sudkyniam a sudcom namieste.  Pretože základom dôvery v spravodlivosti budú vždy vaše rozhodnutia. Cez ne chránite právny štát a nestrannosť justície, budujte autoritu vašej profesie a posilňujte právnu istotu ľudí na Slovensku.

Ale keď hovorím o generačnej výmene, nemyslím tým len výmenu starších sudcov za mladších. To, čo mám na mysli, je aj zmena spôsobu, akým vaša profesia komunikuje s verejnosťou, ako reaguje na podozrenia a pochybnosti ľudí. Ako sa vy — sudcovia a sudkyne — vyrovnávate so zlyhaniami vo vlastných radoch, ako ste schopní a ochotní reagovať na kritiku zvnútra aj zvonka. Akých reprezentantov si zvolíte, aby vás zastupovali v Súdnej rade. Ako aktívne a dôsledne budete presadzovať vysoký profesionálny štandard, morálku a etiku v našej justícii.

Toto všetko sú úlohy, ktoré presahujú rámec rozhodovania o individuálnych súdnych sporoch na vašich budúcich pracoviskách. Ale práve na zvládnutí týchto výziev stojí a padá úspech generačnej výmeny v súdnictve.  Od toho, ako sa k týmto výzvam osobne postavíte, závisí, či budete generáciou sudkýň a sudcov, ktorá dôveru ľudí v spravodlivosť na Slovensku dokáže presvedčivo zvýšiť.

Vážené sudkyne a sudcovia, želám vám, ale želám aj Slovensku, aby ste to dokázali. Aby sme sa na vás mohli spoľahnúť. Držím vám palce.“


SUDCA/SUDKYŇAPÔSOBISKO
Mária BenkováOkresný súd Košice - okolie 
Daniel MarciánOkresný súd Liptovský Mikuláš
Peter ŠtefčíkOkresný súd Partizánske
Táňa ŠefčíkováOkresný súd Galanta 
Zuzana AlbertOkresný súd Malacky
Ladislav BlaškoOkresný súd Skalica 
Magdaléna BoškováOkresný súd Bratislava I.
Tomáš BrinčíkOkresný súd Bánovce nad Bebravou 
Eva CvengováOkresný súd Banská Bystrica
Monika CzafikováOkresný súd Komárno
Ján EvinOkresný súd Bratislava IV.
Marianna HirkováOkresný súd Humenné
Zuzana KonárikováOkresný súd Zvolen
Zuzana KrivdováOkresný súd Námestovo
Jozef PiknaOkresný súd Galanta
Radoslav PrutkayOkresný súd Bratislava II.
Miroslava SaxováOkresný súd Bratislava I.
Barbora SopkováOkresný súd Banská Bystrica
Vincent SzabóOkresný súd Trnava
Erika TischlerováOkresný súd Galanta
Miroslava VaňováOkresný súd Brezno
Gabriela ŽabkováOkresný súd Bratislava III.

Foto: TASR