Prezident vymenoval 23 nových sudcov, aj s exekučnou agendou

Spravodlivosť
Prezident vymenoval 23 nových sudcov, aj s exekučnou agendou

Prezident Andrej Kiska v utorok vymenoval 23 nových sudcov bez časového obmedzenia, medzi nimi aj deviatich sudcov vymenovaných na Okresný súd Banská Bystrica, vykonávajúci exekučnú agendu.

„Zložením sľubu ste sa stali sudkyňami a sudcami všeobecných súdov Slovenskej republiky. Od tohto okamihu bude aj od Vás, od Vašich rozhodnutí závisieť to, či budú ľudia na Slovensku – od ktorých vaše postavenie pochádza – veriť, že žijú v slobodnej, demokratickej, ale najmä spravodlivej spoločnosti.

Aj od Vašich konkrétnych rozhodnutí v konkrétnych prípadoch bude závisieť, v akej miere sa budú na Slovensku uplatňovať princípy právneho štátu. Aj od vás bude závisieť, v akej miere budeme môcť dôverovať v schopnosť štátu a jeho inštitúcií riešiť spory či spravodlivo trestať tých, ktorí porušujú dohodnuté pravidlá.

Preto verím, že všetky Vaše budúce rozhodnutia budú nielen zákonné, ale aj nespochybniteľné, predvídateľné a zrozumiteľné. Teda také, aké od Vás občania našej krajiny očakávajú. Také, ktoré môžu prispieť k pocitu silnejšej spravodlivosti; rovnosti všetkých pred zákonom; k tomu, že každý sa môže v primeranom čase domôcť svojich práv či oprávnených nárokov. Pretože to veľmi potrebujeme.

Vstupujete do sudcovského stavu v ešte stále neľahkej situácii. Aj tento rok sme dostali od Európskej komisie správu, že práve naši občania, občania Slovenskej republiky, dôverujú vlastným súdom, žiaľ, najmenej spomedzi všetkých členských krajín únie. Pravdepodobne je to prejav širšieho pocitu nedôvery ľudí v justíciu ako celok. Ale bez ohľadu na to je to vážny a varovný signál – že výkon spravodlivosti a súdnictvo musia ukázať, že si zaslúžia dôveru našich občanov.

V tejto súvislosti som rád, že deviati z vás, ktorí nastupujete na okresný súd v Banskej Bystrici, a neskôr ďalší, ktorí sa k vám pridajú, sa stanete osobne súčasťou dôležitej zmeny. Mala by odbremeniť ostatné súdy od exekučnej agendy, ktorá ich často zahlcovala a neumožňovala, alebo určite sťažovala to, čomu by sa mali venovať sústredene a špeciálne: riešeniu sporov.

Dúfam, a verím, že pri výkone svojich povinností budete prihliadať na všetky okolnosti, ktoré výkon rozsiahlej agendy exekúcií vždy sprevádzajú. A že prihliadnete aj na konkrétnu a individuálnu situáciu tých, ktorí sa do ťažkej, ale stále zvládnuteľnej životnej situácie dostanú na obmedzený čas alebo z objektívnych dôvodov. Že do celého tohto systému zložitých vzťahov medzi súdmi, exekútormi, dlžníkmi i veriteľmi vnesiete toľko potrebnú rovnováhu, čitateľnosť a férovosť.

Platný zákon na to vytvára dobré podmienky, budú to však vaše interpretácie, ktoré mu dajú výsledný tvar. 

Úspech celej vašej generácie sudcov bude závisieť ale aj od toho, ako trpezlivo, vecne a slušne sa naučíte komunikovať s verejnosťou. Ktorá je a vždy bude vaším najprísnejším kritikom a sudcom; ktorá vás môže a musí kontrolovať a vy jej to musíte umožniť. S pokorou, zdvorilo a s váhou argumentov osobností, budúcich autorít právneho štátu na Slovensku.

K tomu všetkému vám želám veľa síl, veľa energie a trpezlivosti, ale predovšetkým silnú motiváciu pre dobré rozhodnutia v prospech nás všetkých.“

SUDCA/SUDKYŇAPÔSOBISKO
Dana BartováOkresný súd Nitra
Antónia BednarčíkOkresný súd Bratislava I.
Zuzana BelanováOkresný súd Bratislava I.
Eva BomborováOkresný súd Banská Bystrica 
Antónia ĎuranováOkresný súd Žilina
Andrea FraňováOkresný súd Nové Mesto nad Váhom
Martin KostúrOkresný súd Banská Bystrica
Roman LajošOkresný súd Bardejov 
Martin ĽuptákKrajský súd Banská Bystrica
Miroslav MajerníkOkresný súd Rožňava
Jana MičekováOkresný súd Galanta
Katarína MorováOkresný súd Banská Bystrica
Lucia NovysedlákováOkresný súd Žilina
Svetlana NovysedlákováOkresný súd Banská Bystrica
Tomáš Paranič Okresný súd Košice II.
Tomáš RudášOkresný súd Prievidza
Stanislava SalajováOkresný súd Banská Bystrica
Eva SegečováOkresný súd Banská Bystrica
Katarína SkubákováOkresný súd Trnava
Eliška ŠnajderováOkresný súd Banská Bystrica
Dorota TopoľančíkováOkresný súd Banská Bystrica
Dominika VavrekováOkresný súd Banská Bystrica
Veronika VnukováOkresný súd Nitra