Prezident Kiska vymenoval 23 nových sudcov

Spravodlivosť
Prezident Kiska vymenoval 23 nových sudcov

Prezident Andrej Kiska vymenoval v utorok 23 sudcov bez časového obmedzenia:

„Zložením sľubu ste sa stali novými sudkyňami a sudcami Slovenskej republiky. Úprimne Vám gratulujem a všetkým vám želám úspešnú, profesionálne hodnotnú kariéru na vašich nových pôsobiskách. Kariéru nezávislých, nestranných justičných autorít, ktorých každodenný výkon súdnej moci bude vzbudzovať rešpekt a úctu.

Keď som sa tu prihováral vašim kolegom pred pár mesiacmi v novembri — prvým sudcom, ktorí podobne ako vy prešli novým, prísnejším výberom kandidátov — bolo to v čase, keď sa rozhodovalo o nových pravidlách sudcovskej etiky. Ale, žiaľ, bolo to zároveň v čase, keď sa ukázalo, že dôvera verejnosti k justícii na Slovensku je, žiaľ, rekordne nízka.

Medzitým Súdna rada nový etický kódex sudcov prijala. Všetci slušní sudcovia, odborná verejnosť, ľudia, ktorým záleží na dobre fungujúcom a dôveryhodnom štáte, očakávajú, že kódex prispeje k vzniku účinných očistných mechanizmov vo vnútri justície. Takých, ktoré dokážu korigovať chyby, aj primerane trestať individuálne zlyhania ľudí v talári.

Ale jeho najväčší význam by mal spočívať v tom, že sa stane súborom pravidiel a hodnôt, ktoré ako sudcovia budete prirodzene zdieľať a stanú sa jedným z nástrojov zvyšovania dôvery ľudí v súdnictvo a právny štát. Nástrojom, ktorý máte plne v rukách vy, sudcovia.

Zvyknem opakovať, že generačná obmena sudcov, ktorej ste súčasťou, je dôležitou súčasťou úsilia o dôveryhodnejšie súdnictvo. Želám si, aby ste boli generáciou sudcov, ktorá bude pri každodennom výkone povolania schopná na vysokej odbornej úrovni chrániť spravodlivosť a posilňovať právnu istotu ľudí na Slovensku.

Ale ktorá nezostane len pri tom. Kríza dôvery verejnosti v spravodlivosť si vyžaduje, aby ste boli generáciou, ktorá je aktívna vo verejnej diskusii. Takou generáciou, ktorá je schopná odpovedať na nedôveru a kritiku väčšou otvorenosťou, ochotou počúvať a hľadať lepšie riešenia problémov, ktorým vaša profesia čelí.

Vážené sudkyne a sudcovia,
želám vám osobne, aj našej krajine, aby ste sa vo svojom poslaní stali osobnosťami, ktorých integrita bude vzorom pre všetkých v otázkach rešpektu k právu, k zmyslu pre férovosť, ale aj pokory k veľkej moci, ktorá bude vo vašich rukách. Aby ste prispeli k tomu, že sa o súdnictve v Slovenskej republike začne hovoriť a písať ako o ozajstnom pilieri hodnôt právneho a demokratického štátu. Držím vám pri tom palce.“

SUDCA/SUDKYŇA PÔSOBISKO
Milan Majerník Okresný súd Bardejov
Jozef Jaselský Okresný súd Prešov
Peter Kubej Okresný súd Košice II
Petra Štefanko Okresný súd Košice II
Natália Štrkolcová Okresný súd Košice-okolie
Júlia Prikrylová Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Martin Bauer Okresný súd Martin
Lenka Kostolanská Okresný súd Levice
Radka Laceková Okresný súd Levice
Marián Dunčko Okresný súd Trnava
Michal Pollák Okresný súd Trnava
Pavol Macháč Okresný súd Piešťany
Lucia Leňová Okresný súd Bratislava IV
Ľubica Mojžišová Okresný súd Banská Bystrica
Adriana Mazúchová Okresný súd Žiar nad Hronom
Monika Vozárová Okresný súd Trnava
Dušan Szabó Okresný súd Trnava
Michaela Králiková Okresný súd Revúca
Mária Ďuricová Okresný súd Trenčín
Jana Tomášová Okresný súd Humenné
Peter Vrbjar Okresný súd Rožňava
Lýdia Stehurová Okresný súd Čadca
Martin Kurečko Okresný súd Trebišov