Prezident vymenoval 25 profesorov: Apelujte na lepšie školstvo

Domáca politika
Prezident vymenoval 25 profesorov: Apelujte na lepšie školstvo

Prezident Andrej Kiska v stredu menoval 25 profesoriek a profesorov vysokých škôl:

„Dovoľte mi zablahoželať Vám všetkým k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického či umelecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku získať. A poďakovať sa, aj vo Vašom mene všetkým, ktorí Vám k jeho získaniu pomáhali a podporovali Vás.

Vaše dnešné menovanie je predovšetkým vyjadrením kvalít Vašej pedagogickej, vedecko-výskumnej alebo umeleckej činnosti. A je to aj veľký záväzok do budúcnosti. Že v ďalšej pedagogickej práci budete študentov sprevádzať nielen súčasným poznaním vo Vašich študijných odboroch a programoch. Ale že v nich vyvoláte zvedavosť hľadať odpovede na doposiaľ nezodpovedané otázky.  Že v nich budete podporovať túžbu po objavovaní neznámeho alebo nutkanie vždy nanovo reflektovať našu spoločnú minulosť a prítomnosť. Ale tiež, že k nim budete pristupovať ako k partnerom, a so záujmom nielen o to, akými sú študentmi, ale predovšetkým o to, akými sú ľuďmi.

Je to, zároveň, záväzok, že vo Vašej práci nepoľavíte z kritérií a nárokov: predovšetkým na seba samých, Vašich študentov i spolupracovníkov. Najmä od Vás, totižto, závisí, či kvalita našich vysokých škôl a výkony slovenskej vedy budú narastať, alebo sa budeme – až na niekoľko cenných výnimiek – pohybovať kdesi v priemernosti či až podpriemernosti. A presvedčení o našej vlastnej, nevyhnutne ohraničenej výnimočnosti zabudneme, čo by sme mali robiť dnes a zajtra pre to, aby sme výnimočnosť naozaj dosahovali.

Slovenské vysoké školstvo čakajú v najbližších rokoch zmeny v oblasti akreditácie vysokoškolského štúdia. Myslím, že všetci s istým napätím očakávame, či to bude tak očakávaná zmena k lepšiemu. Či to bude zmena, ktorá podporí a vynúti si naozajstnú kvalitu. Od Vás preto očakávame, vážené pani profesorky a vážení páni profesori, že Váš hlas bude tieto zmeny sprevádzať a viesť. Že budete schopní a pripravení pomenúvať problémy, pomáhať hľadať zmysluplné riešenia a na ich presadzovaní spolupracovať s tými, ktorí sú za to politicky zodpovední.

Preto mi, na záver, dovoľte ešte raz zdôrazniť, že v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku, na rozvoj talentu a umeleckej činnosti vnímam Vašu úlohu ako zásadnú a nenahraditeľnú. A pri jej plnení Vám želám veľa dostatok energie, nápadov a trpezlivosti v pracovnom a, samozrejme, veľa šťastia a nádeje v osobnom živote.

Ďakujem a ešte raz: blahoželám.“

Profesor/profesorkaodbor
doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.,MPH
hygiena
doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
anorganická technológia a materiály
doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.hospodárska úprava lesov
doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD.oftalmológia
doc. MVDr. Monika Halánová, PhD.epidemiológia
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.teológia
doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.ochrana rastlín
doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA Dott. Ric. MHApediatria
doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.ochrana osôb a majetku
doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.všeobecná živočíšna produkcia
doc. Ing. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.slovenská jazyk a literatúra
doc. Ing.  PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.sociológia
doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. aplikovaná informatika
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.matematika
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.špeciálna živočíšna produkcia
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.sociálna psychológia a psychológia práce
doc. MgA. Michal Murin, ArtD.výtvarné umenie
doc. Ing. Hussam Musa, PhD.ekonomika a manažment podniku
doc. Dr. Henryk Nogaodborová didaktika
doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.pracovné právo
doc.  JUDr. Ladislav Orosz, CSc.ústavné právo
doc. Dr. forest. Ing. Jaroslav Šálkaekosystémové služby lesov
doc. Ing. Milan Šimko, PhD.výživa
doc. PhDr. Michal Valčo, PhD.religionistika
doc. Mgr.art. Dagmar Zsapková, ArtD.hudobné umenie