Prezident vymenoval 42 profesorov, hovoril o tlaku na zmeny v školstve

Domáca politika
Prezident vymenoval 42 profesorov, hovoril o tlaku na zmeny v školstve

Prezident Andrej Kiska v pondelok vymenoval 42 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov:

„Dovoľte mi najskôr zablahoželať všetkým vám k dosiahnutiu profesorského titulu. Vám osobitne, ale aj všetkým vašim spolupracovníkom, inštitúciám a Vašim rodinám, ktoré pre vás podmienky na jeho dosiahnutie vytvárali.

Myslím si, že sa všetci zhodneme, že kvalita školstva – celý systém výchovy a vzdelávania od materských škôl až po vysoké – rozhoduje o tom, akou krajinou Slovensko je a akou sa môže stať. Na školách sa rozhoduje o budúcnosti každého z nás jednotlivo, ale aj o tom, či sa naša spoločnosť dokáže rozvíjať k lepšiemu.

Som rád, že sa dnes o kvalite nášho vzdelávania hovorí podstatne viac než pred rokom či dvoma. Zodpovední politici sú vystavení väčšiemu tlaku, ktorý by nemal poľaviť. Naopak, je dôležité, aby všetci – rodičia, študenti, ale aj pedagógovia – trvali na tom, že vláda musí oblasť školstva významne zlepšiť a dosiahnuť konkrétne výsledky.

No nie všetky zmeny dokážu urobiť sami politici. Školstvo, podobne ako iné systémy, často funguje v zotrvačnosti. Nie vždy je schopné reagovať na zmeny okolo nás dostatočne včas a dostatočne dobre. A preto je aj Vašou úlohou, pani profesorky a páni profesori, aby ste vo svojich odboroch boli hlasmi modernizácie nášho systému vzdelávania, vedy a výskumu. Aby naše školstvo neprespalo svoju budúcnosť.

Máte pred sebou dôležité, ale aj krásne poslanie – prispieť k tomu, aby slovenský výskum a slovenské školstvo boli kvalitnejšie. Máte príležitosť učiť mladých ľudí, študentov, aby boli nielen zdatní vo svojom odbore, ale aby z nich vyrastali čestní, poctiví ľudia, občania našej krajiny a Európy. Ľudia, ktorí sú schopní kriticky myslieť, argumentovať, rozlišovať fakty od výmyslov, kultivovať verejnú diskusiu.

Vážené pani profesorky a páni profesori!

Verím, že cesta, ktorou ste si prešli od základnej školy až k získaniu profesorského titulu, môže byť pre vás, ale aj pre nás ostatných povzbudením a dobrým príkladom.

Želám vám preto mnoho energie vo vašom pracovnom, akademickom živote.“


PROFESOR/PROFESORKA ODBOR
Vasil Andruch odbor analytická chémia
Jozef Bátora odbor politológia
Marian Bátovský odbor vnútorné choroby
Pavol Božek odbor výrobná technika
Jozef Černecký odbor energetické stroje a zariadenia
Milan Čistý odbor vodné stavby
René Harťanský odbor meracia technika
Tomáš Hauer odbor systematická filozofia
Edgar Hiller odbor geológia
Róbert Hudec odbor telekomunikácie
Michal Chabada odbor filozofia
Michal Javorka odbor normálna a patologická fyziológia
Imrich Jenča odbor masmediálne štúdiá
Jozef Klembara odbor zoológia
Tatiana Kluvánková odbor manažment
Jaroslav Kmeť odbor ochrana rastlín
Jana Kottferová odbor hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Jana Kučerová odbor cestovný ruch
Hristo Slavov Kuychukov odbor všeobecná jazykoveda
Ladislav Lenovský odbor kulturológia
Anna Lesňáková odbor verejné zdravotníctvo
Jozef Lysý odbor politológia
Marian Marschalko odbor banská geológia a geologický prieskum
Peter Monka odbor výrobné technológie
Miloš Musil odbor aplikovaná mechanika
Blažej Pandula odbor baníctvo
Ján Pečeňák odbor psychiatria
Juraj Pekár odbor ekonometria a operačný výskum
Anna Pilková odbor manažment
Marián Polóni odbor dopravné stroje a zariadenia
Miroslav Rimár odbor energetika
Martin Slobodník odbor orientálne jazyky a kultúry
Ján Staško odbor vnútorné choroby
Ľubica Stuchlíková odbor elektronika
Vladimír Šimkovič odbor architektúra a urbanizmus
Stanislav Tokár odbor fyzika
Daniela Uhríková odbor fyzika
František Urban odbor energetika
Peter Valkovič odbor neurológia
Rastislav Varga odbor fyzika kondenzovaných látok a akustika
Jozef Višňovský odbor gynekológia a pôrodníctvo
Pavol Žúbor odbor gynekológia a pôrodníctvo