Prezident vymenoval 55 profesorov: Potrebujeme počuť váš hlas

Domáca politika
Prezident vymenoval 55 profesorov: Potrebujeme počuť váš hlas

Prezident Andrej Kiska v stredu v Prezidentskom paláci vymenoval profesorov vysokých škôl a zablahoželal im k najvyššiemu vedecko-pedagogickému titulu.

„Chcel by som oceniť aj vašich rodinných príslušníkov, ktorí pri tejto neľahkej ceste pri vás stáli. Váš titul nie je len ocenením vašej práce, ale aj nesmierne veľkým záväzkom, ako budete s vašim titulom narábať. 

Od vás všetkých sa očakáva, že váš hlas bude počuť. Často počúvame o tom, aké máme školstvo. Osobne prízvukujem, že aké máme školstvo, taká bude naša budúcnosť. A my všetci vieme, že v školstve je toho veľa čo naprávať a meniť. Často sa stretávame s priemernosťou – žiaľ, aj podpriemernosťou.

Na Slovensku máme niektoré výborné vysoké školy, úžasné fakulty. Napriek tomu nám mladí ľudia utekajú študovať do zahraničia a čo je možno ešte horšie, potom sa nám nevracajú. Vieme že Slovensko, takú krásnu krajinu, bez mladých a talentovaných ľudí nepohneme ďalej.

Milan Rastislav Štefánik povedal, že tí, ktorí si myslia, že slobodu za nich vybojuje niekto iný, si ju nezaslúžia. Dovoľte mi to parafrázovať. Tí, ktorí si myslia, že lepšie školstvo za nich vybojuje niekto iný bez toho, aby sa doň sami obuli, si možno tiež lepšie školstvo ani nezaslúžia.

Ja som presvedčený, že ste to práve vy, ktorých hlas potrebujeme počuť pri tých všetkých tých diskusiách v spoločnosti. Potrebujeme ho počuť, aby sme našu krajinu pohli ďalej.

Aj v školstve máme veľa podpriemerných výkonov. Vo vede, vo výskume aj v pedagogickej činnosti. A žiaľ, máme tu také praktiky, za ktoré by sme sa za normálnych okolností mali aj hanbiť. Ale ja som presvedčený, že školstvo pohneme ďalej a vysoké školstvo má v tomto nesmierne dôležitú úlohu.“

doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. literárna veda
doc. Ing. Danka Barloková, PhD.vodné stavby
doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. Theol. evanjelická teológia
dr. habil. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.prekladateľstvo a tlmočníctvo
doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.mikrobiológia
doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.pedagogika
doc. Ing. Marián Drusa, PhD. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.telekomunikácie
doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. agrochémia a výživa rastlín
doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.farmakológia
doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.silnoprúdová elektrotechnika
doc. Ing. Peter Halaj, CSc.krajinárstvo
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. krajinárstvo
doc. Ing. Roland Jančo, PhD.aplikovaná mechanika
doc. magister teológie Kamil Kardis, Doktorreligionistika
doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc. prekladateľstvo a tlmočníctvo
doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.pedagogika
doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. odborová didaktika
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.fyzika
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.verejné zdravotníctvo
doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.lekárska biofyzika
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.pedagogika
doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.pedagogická, poradenská a školská psychológia
doc. Ing. Róbert Toman, Dr.výživa
doc. RNDr. János Tóth, PhD.matematika
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.športová edukológia
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.andragogika
doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.slovenský jazyk a literatúra
doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.aplikovaná informatika
doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.ochrana a využívanie krajiny
doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.cudzie jazyky a kultúry
doc. Ing. František Duchoň, PhD.kybernetika
doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.teoretická elektrotechnika
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.doprava
doc. Ing. Anton Geffert, CSc.technológia spracovania dreva
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph. D.odborová didaktika
doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.história
doc. Ing. Juraj Janák, PhD.geodézia a kartografia
dr. habil. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.neslovanské jazyky a literatúry
doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.manažment
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.dopravné služby
doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Janette Musilová, PhD.spracovanie poľnohospodárskych produktov
doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.slovenský jazyk a literatúra
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.výrobná technika
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.slovenské dejiny
doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.pedagogika
doc. Ing. Marcela Pokusová, CSc.strojárske technológie a materiály
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.dopravné služby
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.vnútorné choroby
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.trestné právo
doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.dejiny filozofie
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.vodné stavby
doc. Ing. Jana Škvareninová, PhD.ochrana a využívanie krajiny
doc. Ing. Ján Takács, PhD.pozemné stavby