Prezident vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Obrana a bezpečnosť
Prezident vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok prijal končiaceho náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milana Maxima a poďakoval sa mu za jeho službu. Následne za náčelníka vymenoval na návrh vlády Daniela Zmeka.

Prezident povýšil štyroch generálov do vyššej hodnosti a vymenoval jedného nového generála.

MENONOVÁ HODNOSŤ
genpor. Ing. Ján Balciargenerál
genmjr. Ing. Daniel Zmekogenerálporučík
brig. gen. Ing. Vladimír Šimkogenerálmajor
brig. gen. Ing. Josef Pokornýgenerálmajor
plk. Ing. Juraj Štefankabrigádny generál

„V náčelníkovi Generálovi štábu, som nachádzal človeka, ktorý rozumel potrebám armády a ktorý sa nebál aj otvorene hovoriť o problémoch. Myslím, že otvorenosť, úprimnosť a pravdivé pomenovanie vecí je v takom rezorte, ako je ministerstvo obrany, nesmierne dôležité. Preto patrí pánovi Maximovi veľká vďaka za jeho službu.

Páni generáli, blahoželám k vášmu povýšeniu, osobitne vám, pán Zmeko, k menovaniu do funkcie náčelníka Generálneho štábu.

Armáda poberá najvyššiu dôveru občanov našej krajiny. Ale stoja pred ňou nesmierne veľké výzvy. Dôvera verejnosti, dôvera vlády, dôvera prezidenta sa prejavili aj v tom, že pre armádu boli vyčlenené historicky obrovské finančné prostriedky na modernizáciu. 

S dôverou je spojená aj zodpovednosť. Vás špeciálne, pán gemerál Zmeko, chcem poprosiť, aby ste spravili všetko, čo je vo vašich silách, aby sme dôveru našich občanov nesklamali.

Pravdaže si občania kladú otázku, prečo peniaze armádu, na vyzbrojovanie, na modernizáciu? Svorne opakujeme, že si musíme stáť za svojimi záväzkami. Ak sme niečo sľúbili, musíme to naplniť a nemôžeme len spať na nejakom vankúši a veriť, že keď sa stane niečo zlé, niekto sa o nás postará.

Som veľmi rád, že sa vláda prihlásila k plneniu našich záväzkov v Severoatlantickej aliancii. Ale opakujem, sú to obrovské finančné prostriedky a budete pod prísnym drobnohľadom verejnosti, novinárov, ale aj mňa ako hlavného veliteľa Ozbrojených síl, aby sme v tomto teste pred očami verejnosti obstáli.

Doba si vyžaduje upevňovanie dôvery našich partnerov v Severoatlantickej aliancii, že sme jej pevno súčasťou, vieme napĺňať požiadavky, ktoré sú na nás kladené, aby sme vedeli ubrániť mier u nás v Európe.

Rád by som zdôraznil, aby sme nikdy nezabudli ani na potreby našich vojakov, na ich pracovné podmienky. Modernizovať neznamená len nakúpiť techniku, ale aj postarať sa, aby technika fungovala. Na to potrebujeme najlepších ľudí. Potrebujeme zabezpečiť, aby mladí ľudia prišli do armády, aby boli hrdí na to, že môžu slúžiť na obranu našej vlasti. A to je nesmierne ťažká, dôležitá úloha, pri ktorej napĺňaní budete mať moju plnú podporu.“