Prezident vymenoval a povýšil generálov

Obrana a bezpečnosť
Prezident vymenoval a povýšil generálov

Prezident Andrej Kiska v utorok na návrh vlády povýšil a menoval generálov Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR.

„Vaše dnešné povýšenie, na základe návrhu vlády Slovenskej republiky, je ocenením Vašej doterajšej práce v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Som presvedčený, že spoľahlivý výkon služby v našich ozbrojených silách a v našom policajnom zbore by mal byť samozrejmým nárokom na všetkých ich príslušníkov.

Myslím, že za päť rokov môjho pôsobenia v úrade prezidenta republiky ste od žiadneho vysokého predstaviteľa štátu nepočuli toľkokrát prízvukovať – a to aj verejne – že základnou úlohou štátu je obrana a bezpečnosť. Práve v tom spočíva jedinečné poslanie Vášho povolania: podieľate sa na plnení úlohy štátu, ktorú považujeme za základnú a existenčnú. V ozbrojených zboroch v akejkoľvek pozícii, funkcii alebo hodnosti.

Vysoké hodnosti, do ktorých ste boli teraz povýšení, by ste preto mali spájať aj s výnimočnou osobnou zodpovednosťou. Osobnou zodpovednosťou, ktorá presahuje rámec vašich služobných povinností, ktoré plníte dnes alebo budete plniť v budúcnosti. Generálska hodnosť je spájaná s autoritou dovnútra aj navonok. Dovnútra ozbrojených zborov, ale aj autoritou navonok, voči verejnosti. A aj vás chcem vyzvať, aby ste túto autoritu používali spôsobom, ktorý by k nej mala patriť.

Na vás, páni generáli našich ozbrojených síl, chcem v tomto čase apelovať, aby ste stáli za našimi spojeneckými záväzkami aj verejne. Armáda patrí dlhodobo medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. Preto vás chcem požiadať, aby ste aj vy, ako autority ozbrojených síl prispeli k tomu, že verejnosť bude rozumieť otázkam našej obrany, ochrany a bezpečnosti. Aby bolo počuť hlas vojenských autorít, vojenských profesionálov aj vo verejnej diskusii. Aby naši občania lepšie rozumeli aj našim záväzkom, ktoré sme na seba vzali dobrovoľne. Aj vašim povinnostiam - voči vlastnému štátu a občanom, ako aj voči všetkým našim spojencom v Severoatlantickej aliancii.

Chcem vyzvať a apelovať aj na vás, nových generálov v policajnom zbore. S prácou polície, na rozdiel od armády, sa naši občania stretávajú skoro každodenne. Je to práca ťažká, náročná a často nebezpečná. Ale verejnosťou veľmi pozorne a citlivo vnímaná. A od minuloročnej februárovej vraždy viac, ako kedykoľvek predtým. Verím, že sa so všetkými mimoriadne náročnými úlohami, ktoré stoja pred celým našim policajným zborom, popasujete a vyrovnáte.“


MenoHodnosť
genpor. Daniel Zmekopovýšenie do vojenskej hodnosti generála
brig. gen. Miroslav Lorincpovýšenie do vojenskej hodnosti generálmajora
plk. Peter Babiarvymenovanie do vojenskej hodnosti brigádneho generála
plk. Róbert Kleštinecvymenovanie do vojenskej hodnosti brigádneho generála
plk. Jana Maškarovápovýšenie do hodnosti generála
plk. Róbert Bozalkapovýšenie do hodnosti generála

foto: tasr