Prezident vymenoval Pavla Žilinčíka za člena Súdnej rady

Spravodlivosť
Prezident vymenoval Pavla Žilinčíka za člena Súdnej rady

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 141a ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 426/2003 Z. z. na základe žiadosti o predčasné ukončenie členstva v Súdnej rade Slovenskej republiky odvolal dňom 27. novembra 2016 Jána Klučku z funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky. 

Prezident Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. t)  a čl. 141a ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 25 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenoval s účinnosťou od 28. novembra 2016 Pavla Žilinčíka za člena Súdnej rady Slovenskej republiky.