Prezident vymenoval predsedu Regulačnej rady

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky a § 7 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. na návrh Regulačnej rady vymenoval za predsedu Regulačnej rady Radoslava Naništu s účinnosťou od 15. augusta 2017.

Viac k téme: