Prezident vymenoval profesorov vysokých škôl

Prezident vymenoval profesorov vysokých škôl

Andrej Kiska v pondelok v Prezidentskom paláci vymenoval profesorov vysokých škôl.

„Dovoľte mi, aby som vám zablahoželal k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického, či umelecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku udeliť. A zároveň vo vašom mene poďakovať všetkým, ktorí vám na ceste k nemu pomáhali, podporovali vás.

Dnešné menovanie je a má byť vyjadrením kvalít vašej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Ale je to aj veľký záväzok do budúcnosti. Že v ďalšej pedagogickej práci budete študentov sprevádzať nielen súčasným poznaním vo vašich študijných odboroch a programoch, ale že v nich vyvoláte aj zvedavosť hľadať odpovede na dosiaľ nezodpovedané otázky. A k nim budete pristupovať ako k partnerom, a so záujmom nielen o to, akými sú študentmi, ale predovšetkým o to, akými sú ľuďmi.
 
Je to tiež záväzok, že vo vašej práci nepoľavíte z kritérií a nárokov – na seba samých, vašich kolegov i študentov. Najmä od Vás závisí, či budú kvalita našich vysokých škôl a výkony slovenskej vedy stúpať, alebo sa budeme — až na niekoľko cenných výnimiek — potácať kdesi v priemernosti. A spokojní s tým, čo robíme dnes, zanedbáme to, čo by sme mohli a mali robiť zajtra.

Slovenské vysoké školstvo čakajú v najbližších rokoch zmeny v oblasti akreditácie vysokoškolského štúdia, s ktorým sa spájajú aj očakávania, že jeho kvalita bude stúpať. Od vás preto očakávam, pani profesorky a páni profesori, že Váš hlas bude tieto zmeny viesť. Že budete pomenúvať problémy, pomáhať hľadať riešenia a na ich presadzovaní spolupracovať s tými, ktorí sú za to politicky zodpovední.

Preto mi, na záver, dovoľte ešte raz zdôrazniť, že v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku vnímam Vašu úlohu ako zásadnú a nenahraditeľnú. A pri jej plnení Vám želám veľa šťastia v osobnom živote a dostatok energie, nápadov a trpezlivosti v pracovnom a akademickom živote.“


PROFESOR/PROFESORKAODBOR
Gloria Braunsteinerkatolícka teológia
Juraj Bujdákfyzikálna chémia
Branislav Hadzimastrojárske technológie a materiály
Ján Kmecantropológia
Ľubomír Kováčvšeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácie
Daniela Mokránormálna a patologická fyziológia
Juraj Mokrýfarmakológia
Gabriel Paľakatolícka teológia
Štefan Sedlickýhudobné umenie
Gabriel Semanišininformatika
Zuzana Slezákováošetrovateľstvo
Pavol Tománeksociálna práca


Viac k téme: