Prezident vymenoval štyroch rektorov vysokých škôl

Prezident Andrej Kiska v utorok v Prezidentskom paláci vymenoval rektorov vysokých škôl a zaželal im veľa úspechov.

p. Samuela Abraháma
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

p. Jaroslava Demka
Katolícka univerzita v Ružomberku

p. Vladimíra Hiadlovského
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

p. Luciu Kurilovskú
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

„Tí z Vás, ktorí boli dnes do funkcií rektorov vymenovaní opakovane, vedia, čo ich v najbližšom období čaká.  Že okrem plného sústredenia sa na riadenie a financovanie vysokoškolských inštitúcií je to tlak na ďalšie zvyšovanie kvality pedagogickej činnosti. A nevyhnutný tlak na to, aby sa výstupy a výsledky vedeckej a výskumnej činnosti približovali tým najlepším v Európe a vo svete.

Je to záväzok voči vašim zamestnancom, voči študentom vašich škôl a fakúlt. Ale je to aj záväzok voči ľuďom na Slovensku a budúcnosti našej krajiny.

Bolo by lepšie, ak by podmienky, v ktorých to robíte, takémuto snaženiu systematicky pomáhali. Aj preto som očakával, že nové zákony, ktoré mali podporiť zvyšovanie kvality vysokých škôl, budú v tomto zmysle jednoznačné. A budú aj vo svojich najmenších detailoch ukazovať cestu, ako ku kvalite a výnimočnosti dospejeme.

Viete však, že som schválené vysokoškolské zákony vrátil národnej rade na opätovné prerokovanie. Pretože nie som presvedčený, že v takejto podobe povedú k tomu, čo nevyhnutne potrebujeme: viditeľné a citeľné zvýšenie kvality pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti na našich vysokých školách.

Preto by som si želal, aby poslanci národnej rady spolu s ministerstvom školstva v normálnej a konštruktívnej diskusii s vami — rektormi vysokých škôl — našli spôsob, ako sa k tomuto spoločnému cieľu dostaneme.“

Viac k téme: