Andrej Kiska vymenoval štyroch rektorov vysokých škôl

Domáca politika
Andrej Kiska vymenoval štyroch rektorov vysokých škôl

Prezident Andrej Kiska v utorok vymenoval štyroch rektorov vysokých škôl. V príhovore im zablahoželal a zaželal veľa úspechov, zároveň však upozornil na výzvy a ciele, ktoré by malo napĺňať slovenské vysoké školstvo.


Rektor Vysoká škola
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Technická univerzita v Košiciach
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Prešovská univerzita v Prešova
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. Trnavská univerzita v Trnave


Príhovor prezidenta:

„Dovoľte mi, v prvom rade vám, rektorom štyroch verejných vysokých škôl, zablahoželať k vymenovaniu a, zároveň, zapriať vám pri plnení si vašich povinností veľa úspechov. Niektorí z vás sa ujímajú tejto funkcie opakovane, iní po prvýkrát. Pred vami všetkými však bez rozdielu stoja ciele, ktoré treba napĺňať. Budete to totiž práve vy, kto určí cesty a spôsoby, ktorými sa vami riadené univerzity vyberú pri napĺňaní svojho poslania a stanovených cieľov. A budete to opäť vy, kto za všetky tieto rozhodnutia ponesie zodpovednosť.

Stále platí – napriek všetkým zmenám, ktoré sa v oblasti verejných vysokých škôl na Slovensku v nedávnej minulosti udiali alebo v súčasnosti dejú – že v kvalite našich vysokých škôl v porovnaní s tými najlepšími vo svete alebo v Európe zaostávame.

Áno, aj my máme také vysoké školy a fakulty, ktoré poskytujú kvalitné, hodnotné vzdelanie; ale týchto niekoľko nestačí a nebude stačiť. Klesá počet našich študentov na slovenských vysokých školách. Počet zahraničných študentov nerastie, alebo rastie len výberovo na niektorých z nich. Pritom v ostatnom čase sa do rozvoja infraštruktúry vzdelávania na našich školách investovalo veľké množstvo najmä európskych peňazí.

Takéto tri jednoduché, objektívne faktory stavajú pred vás rad úloh – ako sa s tým pri riadení, organizovaní akademického roka a pri financovaní vyrovnať. A spomeniem v tejto súvislosti aj fakt, že takmer štvrtina mladých ľudí, občanov Slovenska, ktorí študujú na vysokých školách, ich navštevujú „za hranicami“.

Aj preto by som si veľmi želal, aby univerzity pod vaším vedením, ale vlastne všetky vysokoškolské inštitúcie na Slovensku hľadali a nachádzali spôsoby: ako popri vede a výskume zabezpečiť naozaj kvalitný vzdelávací proces – ktorý priláka viac našich i viac zahraničných študentov a pedagógov; aby vznikali a rozširovali sa rady špičkových výskumných tímov; aby naši študenti chodili počas štúdia do zahraničia – a vracali sa späť do prostredia pripraveného reagovať na ich potreby tak, aby po skončení štúdia boli vyhľadávaní medzi zamestnávateľmi; a aby boli stále silnejšími centrami vzdelanosti, kultúry a rozvoja svojich miest a regiónov.

A verím, že popri tomto všetkom zostanú vysoké školy verné svojim zásadám – otvorenosti, slobody a pri motivácii a podpore zvedavosti a vynachádzavosti mladých ľudí. Chcel by som vás ubezpečiť, v týchto snahách máte a budete mať moju podporu.“